Gazeta

gt-otwarcie„Gazeta Trybunalska” o co chodzi?

Portal internetowy „Gazeta Trybunalska” jest odpowiedzią na zapotrzebowanie lokalnej społeczności oczekującej od mediów rzetelności i uczciwości oraz konkretnej reakcji na ważne dla niej sprawy. Dostępna jest tylko i wyłącznie w internecie.

„Gazeta Trybunalska” jest w pełni niezależna od obecnych władz zarówno w mieście jak i poza jego granicami. Nigdy nie wystawimy urzędowi miejskiemu faktury za publikowane materiały, jak czynią to np. „Tydzień Trybunalski”, „7 dni Piotrków”, „Ziemia Piotrkowska” czy „Fakty Piotrkowskie”.

„Gazeta Trybunalska” ma stać się rozpoznawalną, opiniotwórczą marką, nieskażoną populizmem i serwilizmem.

Wysoka jakość publicystyki, trafne komentarze, zaangażowanie w sprawy społeczne i polityczne, to przede wszystkim ma nas wyróżniać na tle lokalnych mediów.

„Gazeta Trybunalska” będzie pełnić rolę interwencyjną w sprawach, o których dotąd nikt tutaj głośno nie mówił, albo ze strachu, albo z obojętności, ale najczęściej ze względu na powiązania zawodowe, rodzinne czy towarzyskie.

Dziennikarstwo śledcze, na które wg naszej oceny, jest wielkie zapotrzebowanie, także zagości na łamach gazety. Pod tym względem nie dostrzegamy żadnej konkurencji pośród miejskich środków masowego przekazu.

Nie zapomnimy także o kulturze, sztuce, rozrywce, sporcie. Chcemy wskazywać i promować ludzi, zdarzenia i zjawiska wyjątkowe. Będziemy udostępniać relacje z koncertów, wystaw, spotkań.

Współpracownikami „Gazety Trybunalskiej” zostaną osoby o częstokroć rozpoznawalnych w kraju nazwiskach, cieszące się szacunkiem i sympatią, których zadaniem będzie nie tylko opisywanie, ale przede wszystkim tłumaczenie zjawisk, jakie zachodzą w naszym otoczeniu.

„Gazeta Trybunalska” ma formułę otwartą, zależy nam aby współtworzyli ją nasi Czytelnicy, podpowiadając tematykę przyszłych publikacji, lub dostarczając autorskie teksty, dla których nasze strony zawsze będą otwarte.

Czytajcie, komentujcie, udostępniajcie innym. Niech w tym mieście pojawi się wreszcie dyskusja, niech ścierają się poglądy. Mówcie i piszcie, co Was boli.

→ Mariusz Baryła / wydawca

1.07.2015