Oświadczenie w sprawie publikacji portalu Onet

Ministerstwo Sprawiedliwości oświadcza, że artykuł red. Magdaleny Gałczyńskiej zamieszczony na portalu Onet.pl „Zmiany w prawie o komornikach. Sędzia: mogą doprowadzić do zniszczenia tej grupy zawodowej” zawiera nieprawdziwe informacje.

Dziennikarka świadomie opublikowała swój artykuł bez stanowiska Ministerstwa Sprawiedliwości, obszernie cytując niezgodne z prawdą opinie „anonimowych komorników”.

Ministerstwo Sprawiedliwości uznaje działanie red. Magdaleny Gałczyńskiej za celową manipulację opinią publiczną i zamierzone wprowadzenie jej w błąd, co jest złamaniem prawa prasowego, które nakazuje dziennikarzowi zachowanie szczególnej staranności i rzetelności przy zbieraniu i wykorzystywaniu materiałów prasowych.

Artykuł red. Magdaleny Gałczyńskiej zarzuca Ministerstwu Sprawiedliwości, że reforma Kodeksu postępowania cywilnego może uniemożliwić komornikom prowadzenie egzekucji, nadejdzie „eldorado dla dłużników” i nastąpi „zniszczenie komorników jako grupy zawodowej”.

Nieprawdą jest, że nowe przepisy uniemożliwią komornikom prowadzenie egzekucji z ruchomości. Przeciwnie – nowe przepisy zapobiegną skandalicznym przypadkom zajmowania przez komorników ruchomości, które ewidentnie nie należały do dłużnika, a tylko były chwilowo w jego władaniu. Jak choćby głośny przypadek zajęcia samochodu klienta w warsztacie zadłużonego mechanika. Teraz komornik jest zobowiązany dokładnie sprawdzić okoliczności sprawy, czy dana ruchomość należy do dłużnika. A decyzja komornika o zajęciu, wbrew spekulacjom, będzie nadal podlegała kontroli sądu.

Nieprawdą jest, że nowe przepisy uniemożliwią wierzycielom skorzystanie ze skargi pauliańskiej, czyli powództwa o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną. Chodzi o przypadki, gdy dłużnik przepisał majątek na inne osoby. W rzeczywistości nowe przepisy niczego tu nie zmieniają i nadal taką próbę ukrycia majątku będzie można podważyć w sądzie.

Nieprawdą jest wreszcie stwierdzenie, że zmiany prawa o komornikach dotyczące instytucji przechowania mogą doprowadzić do zniszczenia komorników jako grupy zawodowej. Przeciwnie, nowe przepisy ograniczają możliwe patologie związane z przechowywaniem zajętych ruchomości dłużników. Nie będzie tak, że nieuczciwy komornik wynajmie swojego pracownika czy żonę do pilnowania takich ruchomości, płacąc im horrendalne stawki za dozór, co w dodatku powiększałoby zobowiązania dłużnika.

Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca także uwagę, że jedynym rozmówcą red. Magdaleny Gałczyńskiej, cytowanym w jej artykule z podaniem imienia i nazwiska i krytykującym wprowadzone przez Ministerstwo zmiany w ustawie o komornikach, jest sędzia Katarzyna Kamińska-Krawczyk. Sędzia ta jako sędzia sprawozdawca sądu odwoławczego uchroniła przed wydaleniem z zawodu najsłynniejszego asesora komorniczego w Polsce, który zajął ciągnik rolnikowi za dług sąsiada. Wydalenie z zawodu orzekła komisja dyscyplinarna komorniczego samorządu, ale sąd złagodził wyrok, zamieniając wydalenie z zawodu na karę pieniężną w wysokości 8 tysięcy złotych.

Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśla, że obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. nowe ustawy całościowo reformują działalność komorników. To fundamentalna zmiana, które bardzo precyzyjnie reguluje ich funkcjonowanie i zapobiega nadużyciom, a także ma przywrócić zaufanie do zawodu komornika sądowego – jako funkcjonariusza publicznego i organu władzy publicznej, a nie swego rodzaju przedsiębiorcę nastawionego wyłącznie na zysk.

→ Jan Kanthak
Rzecznik Ministra Sprawiedliwości

11.01.2019

• foto: ms.gov.pl

 

 

1
3

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.