Sędziowie apelacji łódzkiej protestują

Zgromadzenie przedstawicieli sędziów apelacji łódzkiej zatwierdziło w dniu 22 października 2018 r. dwie uchwały wyrażające sprzeciw wobec procedury opiniowania przez KRS kandydatów na sędziów oraz przejawom zastraszania sędziów ze względu na wydawane orzeczenia sądowe i podejmowaną w przestrzeni publicznej aktywność na rzecz obrony niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej.

Dzień później oba postanowienia zostały opublikowane w witrynie internetowej Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”. Oto ich treść:

UCHWAŁA nr 1

Zgromadzenia przedstawicieli sędziów apelacji łódzkiej

z dnia 22 października 2018

Zgromadzenie Przedstawicieli sędziów apelacji łódzkiej wyraża najwyższe oburzenie przebiegiem procedury opiniowania przez KRS kandydatów na sędziów sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych apelacji łódzkiej.

W trakcie tej procedury wielokrotnie pomijano względy merytoryczne, dotyczące poszczególnych kandydatów, nie brano pod uwagę opinii wizytatorów, kolegiów poszczególnych sądów oraz głosowań zgromadzeń sędziów.

Wiele rekomendacji miało jednoznacznie polityczny charakter, świadczący dobitnie o zaangażowaniu nowego składu KRS w rozgrywkę personalną, inspirowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Takie postępowanie nie tylko krzywdzi uczciwych, ciężko pracujących sędziów, ale zagraża Rzeczypospolitej Polskiej, składając władzę sędziowską w ręce ludzi dyspozycyjnych politycznie, dbających jedynie o własne kariery, pozbawionych cechy niezawisłości, która gwarantowałaby wydawanie – w imieniu Państwa – sprawiedliwych wyroków.

Każdemu z nominowanych pozostawiamy ocenę we własnym sumieniu, czy udział w takiej procedurze i kryteria, jakimi się kierowano, dają się pogodzić z etyką, nieodzowną w wykonywaniu zaszczytnej służby sędziowskiej. Sami nominaci muszą także autonomicznie podjąć decyzję, co do tego jak zareagują na zaistniałą sytuację.

Wyrażamy naszą solidarność z uczciwymi sędziami, którzy wierząc w uczciwe kryteria ich oceny, wystartowali w ogłoszonych konkursach i ze względów pozamerytorycznych zostali odrzuceni.

WYNIK GŁOSOWANIA:  ZA – 68, PRZECIW – 7, WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ – 4

UCHWAŁA nr 2

Zgromadzenia przedstawicieli sędziów apelacji łódzkiej

z dnia 22 października 2018

Zgromadzenie Przedstawicieli sędziów apelacji łódzkiej protestuje przeciwko wszelkim przejawom zastraszania sędziów ze względu na wydawane orzeczenia sądowe i podejmowaną w przestrzeni publicznej aktywność na rzecz obrony niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej. Jedynym sposobem przeciwstawienia się takim działaniom jest konsolidacja środowiska sędziowskiego i okazanie solidarności z sędziami szykanowanymi między innymi poprzez wzywanie na przesłuchania przez rzeczników dyscyplinarnych czy przenoszenie bez uzasadnienia do innych wydziałów.

Apelujemy do prezesów sądów o respektowanie szczątkowych już uprawnień samorządu sędziowskiego, będącego ostatnim atrybutem niezależności sądów. Za niedopuszczalną uznajemy postawę Prezesa Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim,  który uniemożliwił Zebraniu Sędziów Sądu Rejonowego w Bełchatowie zaopiniowanie w trybie przewidzianym w ustawie o ustroju sądów powszechnych przeniesienia sędziego tego sądu bez jego zgody do innego wydziału. Podobnie oceniamy decyzję Prezesa Sądu Rejonowego w Bełchatowie, który mimo wniosku wymaganej liczby sędziów o zwołanie zebrania, bez uzasadnionej przyczyny wyznaczył je w odległym, półtoramiesięcznym terminie.

WYNIK GŁOSOWANIA:  ZA – 69, PREZCIW- 4, WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ – 7

____________________________________________

W dokumencie nr 2 sędziowie stanęli w obronie SSR Tomasza Marczyńskiego, wiceprezesa w Stowarzyszeniu „Iustitia”, orzekającego w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie,.

Wywiad z sędzią, który odnosi się do tej sprawy dostępny jest w: > „Prawo powinno być stabilne. Sędzia Tomasz Marczyński w rozmowie z „Gazetą Trybunalską”.

→ (mb)

1.12.2018

• foto: Mariusz Baryła / GazetaTRYBUNALSKA.pl

• źródło: iustitia.pl

 

 

26
4

5 myśli na temat “Sędziowie apelacji łódzkiej protestują

 • 03/12/2018 o 07:49
  Permalink

  Trzeba wyznaczyć terytorium kredą 😉

  3

  0
  Odpowiedz
 • 02/12/2018 o 11:56
  Permalink

  Metoda opiniowania kandydata nie jest tak bezzasadna. Merytorycznie każdego da się wyszkolić,
  ale kręgosłup i morale wynosi się z wychowania, i tego nikt nie nauczy. Więc może opinia kolegów
  i wiadomości z magla są też ważne, a nie tylko dyplom. Jak wiadomo w dawnych wiekach sędziami byli nieliczni s ę d z i w i, bo im społeczność mogła zaufać.
  Wątpliwej kondycji jest sędzia z dyplomem, ale roztargniony. Zwłaszcza przy kasie, albo miłośnik gadżetów elektronicznych.
  Wielu uważa, że póki nie ma wyroku, to są kryształowo czyści. A nawet kiedy ten wyrok już jest, to zawsze można ogłosić, że na polityczne zapotrzebowanie. Tylko, że brud wciąż wyłazi.
  Piszę to na podstawie własnych doświadczeń np. z poprawianiem prawdy przez sędziego.
  Z uczciwością i niezawisłością zrobiono u nas, to samo co z prawdą wg milicjanta spod Kielc.
  Wszyscy ponosimy za to odpowiedzialność. Sędziowie nie są z niej wyłączeni, a nawet ich działka jest większa. Reforma jest też po to, by ci ze stażem długoletnim, miękkim kręgosłupem, wątpliwym morale, wreszcie odeszli. Obrona tego stanu rzeczy, brak zrozumienia wśród sędziów dowodzi jedynie
  ich oderwania od rzeczywistości. W efekcie służą tylko sobie i swojemu ego. Jak np. p. Gersdorf,
  która z dumą oświadczyła, że krytykuje polski rząd za pieniądze niemieckie.
  Reformę sabotowaną wprowadza się ciężko, podobnie jak zmiany gospodarcze w 89 roku. Tak zawsze się dzieje kiedy trzeba kruszyć, albo wysadzać beton. Gospodarka wyzdrowiała, sądownictwo też będzie jak należy, czy się to sędziom podoba czy nie.

  10

  0
  Odpowiedz
 • 02/12/2018 o 08:37
  Permalink

  Protestują – niezależni inaczej

  7

  0
  Odpowiedz
 • 01/12/2018 o 21:31
  Permalink

  W d… się poprzewracalo od tego dobrobytu!

  8

  2
  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.