L. Heinzel dyrektor OSiR w Piotrkowie winny działania na szkodę interesu publicznego

30 listopada 2018 r. w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim zapadł wyrok w sprawie IV Ka 485/18.

Sąd pod przewodnictwem SSO Agnieszki Szulc-Wroniszewskiej utrzymał w mocy wyrok sądu I instancji uznający dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Leszka Mieczysława Heinzla winnym niedopełnienia ciążących na nim obowiązków służbowych podczas przetargu na dostawę i montaż tzw. „hali balonowej”. (Czytaj także: > „Czy prokuratura ponownie przyjrzy się Leszkowi H. i Grzegorzowi Ż.?”).

Wyrok był odpowiedzią na apelację obrońcy Leszka Heinzla wniesioną od wyroku Sądu Rejonowego II Wydział Karny w Piotrkowie Trybunalskim z dnia  25 kwietnia 2018 roku w sprawie II K 389/17, w którym sąd choć uznał Heinlza winnym, to umorzył postępowanie karne na okres próby 1 roku, nakazując mu jednocześnie zapłatę świadczenia w wys. 7 000 zł, zwrot wydatków w wys. 3000 zł i 100 zł opłaty.

W odwołaniu wnoszono o uniewinnienie dyrektora OSiR-u lub uchylenie wyroku i ponowne przekazanie sprawy do Sądu Rejonowego. W swoim przemówieniu obrońca wskazywał, że zasądzone kwoty są dla jego klienta dotkliwe.

Poniżej publikujemy oba wyroki.

→ (mb)

3.12.2018

• na zdjęciu: L. Heinzel w oczekiwaniu na rozprawę sądową w dniu 20/11/2018 r., foto: Mariusz Baryła / GazetaTRYBUNALSKA.pl

• więcej o Heinzlu czytaj: > tutaj

© Materiał chroniony prawem autorskim – wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy „Gazety Trybunalskiej”. Kup licencję

 

 

59
2

9 myśli na temat “L. Heinzel dyrektor OSiR w Piotrkowie winny działania na szkodę interesu publicznego

 • 06/12/2018 o 09:03
  Permalink

  Śmiech na sali.
  Kwoty są dla niego dotkliwe to już w ogóle

  7

  0
  Odpowiedz
 • 04/12/2018 o 17:26
  Permalink

  W myśl przepisu art. 66 § 1 kk, Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

  Dyr. OSiR (L.H. nie został skazany prawomocnym wyrokiem tylko uznany winnym.

  Pamiętać należy, iż warunkowe umorzenie postępowania nie jest skazaniem w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a zatem osoba, wobec której zastosowano wskazaną formę karnoprawnej reakcji na popełnione przestępstwo, nie powinna ponosić żadnych konsekwencji, jakich doświadczyłaby przy wyroku skazującym. Faktem jest, iż decyzję o zastosowaniu tego środka probacyjnego podejmuje wyłącznie Sąd i to w formie wyroku. Nie jest to jednak wyrok skazujący, a jego wydanie nie łączy się z wymierzeniem sprawcy jakiejkolwiek kary. Sprawca czynu zabronionego, wobec którego warunkowo umorzono postępowanie karne, może bez problemu uzyskać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o swojej niekaralności.

  7

  3
  Odpowiedz
  • 15/12/2018 o 18:35
   Permalink

   O warunkowym umorzeniu postępowania sąd orzeka nie w formie wyroku a POSTANOWIENIA. A teraz doczytaj czym się różni jedno od drugiego.

   1

   1
   Odpowiedz
 • 04/12/2018 o 07:46
  Permalink

  Skoro druga instancja utrzymała wyrok w mocy, to wzrok ten stał się prawomocny.
  A zatem pozostaje postawić pytanie co zrobi teraz przełożony L. Heinzla, mgr elektryk K. Chojniak? Bowiem zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego nie może być zatrudniona w samorządzie. A Pan Heinzel oskarżony został z kodeksu karnego, z paragrafów:

  Art. 231. § 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego,
  podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  § 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

  Może redakcja zapyta prezydenta co zamierza z tym fantem zrobić?

  13

  4
  Odpowiedz
  • 04/12/2018 o 09:51
   Permalink

   Wczoraj wieczorem wysłaliśmy stosowne zapytanie do urzędu miasta. Po otrzymaniu odpowiedzi, zwykle trwa to około 14 dni, natychmiast ją opublikujemy. (red.)

   12

   2
   Odpowiedz
   • 04/12/2018 o 11:36
    Permalink

    Jeśli występujecie Państwo o informację na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej to rzeczywiście trzeba czekać do 14 dni. Jednak możecie Państwo o tę samą informację wystąpić na podstawie ustawy prawo prasowe, wówczas rzecznik ma obowiązek odpowiedzieć najszybciej jak można, bez zbędnej zwłoki.
    Jedyna różnica jest taka, że w oparciu o prawo prasowe występuje się o stanowisko urzędu, w oparciu o informację publiczną o dostęp do dokumentów.
    Mam nadzieję, że nic nie pomyliłem.

    9

    1
    Odpowiedz
    • 04/12/2018 o 11:48
     Permalink

     Zdecydowanie częściej korzystamy z zapytań publicznych, bo interesują nas materiały źródłowe. W tym konkretnym przypadku zapytanie dotyczy nie tylko ewentualnej reakcji władz miasta, ale także innych spraw, którym się przyglądamy. (red.)

     8

     2
     Odpowiedz
 • 03/12/2018 o 22:51
  Permalink

  Prawnik, sam remontując instalację elektryczną w swoim domu, nie ściągał izolacji z końcówek, tylko otwierał przewód.

  9

  0
  Odpowiedz
 • 03/12/2018 o 18:25
  Permalink

  skandalicznie niski wyrok! piotrkowska nomenklatura pod ochroną sądów!

  27

  3
  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.