Oferta WOT dla personelu medycznego z województwa łódzkiego

Jesteś pielęgniarzem lub pielęgniarką? Możesz być ważną częścią projektu zwiększającego potencjał obronny i reagowania kryzysowego państwa i lokalnych społeczności.

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) to poza Wojskami Lądowymi, Siłami Powietrznymi, Marynarką Wojenną i Wojskami Specjalnymi piaty rodzaj sił zbrojnych. Podstawowa różnica w stosunku do pozostałych polega na tym, że w WOT ochotnicy pełnią nowy rodzaj służby, tzw. terytorialna służbę wojskową. Forma tej służby umożliwia zbalansowanie dotychczasowego życia zawodowego i rodzinnego ze służbą wojskową.

Jak się szkolimy?

3-letni cykl szkoleń rozpoczyna 16-dniowe szkolenie podstawowe, które kończy się przysięga wojskową. W kolejnych miesiącach żołnierze szkolą się dwa dni w miesiącu, a raz w roku odbywają 14-dniowe szkolenie zintegrowane.

Misja WOT

Terytorialsi bo tak sami siebie nazywają żołnierze WOT, pełnią służbę w rejonie, z którego pochodzą. W czasie działań wojennych, ale także w sytuacjach katastrof, czy klęsk żywiołowych są najbliżej swoich bliskich i społeczności lokalnych. W razie potrzeby SA gotowi ich bronić i wspierać, zgodnie z misją formacji.

Stanowiska dla personelu medycznego w WOT

Docelowo co szósty żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej będzie zajmował stanowisko związane z ratownictwem medycznym, pomocą i opieką medyczną oraz inne związane z medycyną. Preferowani przy powoływaniu na tego typu stanowiska są osoby dysponujące kwalifikacjami medycznymi w tym pielęgniarki i pielęgniarze.

Z nami podwyższysz swoje kwalifikacje

Pielęgniarki i pielęgniarze dzięki służbie w WOT uzyskają możliwość podwyższenia swoich kwalifikacji, a osoby studiujące dofinansowanie nauki.

Oferta bezpłatnych kursów specjalistycznych obejmuje między innymi: kursy „wkłucia doszpikowe – zaawansowane techniki ratujące życie”; kursy doskonalące z zaawansowanych zabiegów ratujących życie w obrażeniach ciała w opiece przedszpitalnej; kursy USG FAST w urazach; kursy doskonalące z zakresu zapobiegania chorobom zakaźnym i odzwierzęcym; kursy doskonalące z zakresu polowego ratownictwa i stanów zagrażających życiu.

W ramach dofinansowania kosztów kształcenia podyplomowego zapewniona zostanie możliwość odbycia: szkoleń specjalistycznych (specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa lub medycyny – dla osób pracujących w zawodzie co najmniej 2 lata w okresie ostatnich 5 lat): kursów kwalifikacyjnych (w dziedzinie pielęgniarstwa lub medycyny – dla osób posiadających co najmniej 6-miesieczny staż pracy w zawodzie) oraz innych kursów specjalistycznych i dokształcających. Oferta ta będzie skierowana do pielęgniarek i pielęgniarzy czynnych zawodowo posiadających prawo wykonywania zawodu.

Wsparcie finansowe będzie obejmowało dofinansowanie lub zwrot kosztów studiów. Oferta ta będzie skierowana do studentów odpłatnych studiów wyższych (licencjackich i magisterskich). Wsparcie obejmowałoby okres kształcenia w czasie pełnienia służby w WOT.

Jak do nas dołączyć?

WOT jest formacją powszechna i ochotniczą, która jest budowana na najlepszych , polskich tradycjach niepodległościowych. Każdy w wieku 18-63 lat (w przypadku oficerów i podoficerów) oraz 18-55 lat (w przypadku szeregowych), kto przejdzie pomyślnie postępowanie kwalifikacyjne, może zostać żołnierzem Obrony Terytorialnej.

O przyjęcie w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej ubiegać się mogą zarówno kobiety jak
i mężczyźni, nie pełniący do tej pory żadnej formy służby wojskowej, a także rezerwiści. Mile widziane są zarówno osoby aktywne, jak i te, które dopiero szukają pomysłu na siebie. WOT jest miejscem dla tych, którzy chcą kontynuować rodzinne tradycje patriotyczne lub po prostu szukają przygody.

Pierwszym krokiem na drodze wstąpienia w nasze szeregi jest kontakt z Wojskową Komendą Uzupełnień (WKU) celem złożenia wniosku o powołanie do służby. Kolejnym punktem jest rozmowa kwalifikacyjna, do której pomocne będą materiały zamieszczone na stronach WKU, konieczna też będzie wizyta zapoznawcza w naszych koszarach celem zapoznania się z potencjalnym miejscem pełnienia służby. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej skutkuje skierowaniem na badania w Wojskowej Komisji Lekarskiej oraz Pracowni Psychologicznej. Ostatnim elementem jest powołanie na pierwsze szkolenie.

Czekamy na Ciebie, możesz być ważną częścią tego projektu!

→ por. Paulina Popiel

Oficer Prasowy
9 Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej
Tel. 887 704 223

29.10.2018

• foto: mat. prasowe Dowództwa WOT

• więcej o Wojskach Obrony Terytorialnej: > tutaj

 

 

15
0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.