Nowy projekt edukacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości: „Dzień z prawem – w sądzie”

Podnoszenie świadomości prawnej powinno być nieodzownym elementem kształcenia młodych Polaków. Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało koncepcję przedsięwzięcia edukacyjnego dla młodzieży „Dzień z prawem – w sądzie”, do którego mogą włączyć się wszystkie sądy rejonowe i okręgowe w całym kraju.

Dziś (11 września 2018 r.) w Ministerstwie Sprawiedliwości spotkali się koordynatorzy edukacji prawnej, wskazani przez prezesów sądów okręgowych, którzy będą współpracować z ministerstwem przy realizacji programu.

Forum współpracy edukacyjnej

 „Dzień z prawem – w sądzie” to prowadzone w atrakcyjnej formie warsztaty edukacyjne dla uczniów szkół średnich. Urozmaicone zajęcia dadzą okazję do zapoznania się z pracą wymiaru sprawiedliwości oraz zdobycia wiedzy na temat przepisów i procedur prawnych. Ważnym elementem będzie też popularyzacja mediacji w środowisku szkolnym, jako polubownego sposobu rozwiązywania konfliktów, również rówieśniczych.

Spotkanie z koordynatorami służyło wymianie informacji i doświadczeń dotyczących kształtowania świadomości prawnej młodzieży. W ostatnim czasie Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało kilka projektów edukacyjnych adresowanych do młodzieży –  między innymi „Dzień z prawem”, czy turniej debat oksfordzkich. Inicjatywy te podczas dzisiejszego spotkania przybliżyła dr Izabela Bogucka, zastępca dyrektora Biura Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości.

Podczas dyskusji podkreślano praktyczne aspekty edukacji prawnej, tak by służyła ona przekazywaniu młodzieży wiedzy pomocnej w dorosłym życiu.

Atrakcyjne warsztaty w sądach

Uczestnicy spotkania zapoznali się z opracowanym w Ministerstwie Sprawiedliwości programem warsztatów „Dzień z prawem – w sądzie”. Jego istotą mają być praktyczne zajęcia, które mogą być przeprowadzane przez sędziów odpowiedzialnych za edukację prawną w sądach okręgowych i rejonowych w całym kraju:

  • spotkanie z sędzią – prelekcja na temat dojścia do zawodu sędziego, wykonywania  tego zawodu, a także organizacji i procedur w zakresie działania wymiaru sprawiedliwości (z możliwością zadawania pytań);
  • symulacja rozprawy sądowej – uczestnicy wcielają się w poszczególne role procesowe, poznają w praktyce przebieg rozprawy  i związane z postępowaniem instytucje prawne;
  • alternatywne sposoby rozstrzygania sporów ­­­– warsztaty z mediatorem, pokazujące jak można polubownie rozwiązać konflikt;
  • quiz  – test podsumowujący wiedzę zdobytą na zajęciach.

„Dzień z prawem – w sądzie” jest rozszerzeniem programu „Dzień z prawem – warsztaty w Ministerstwie Sprawiedliwości”, który wystartował z powodzeniem w październiku 2017 roku. Wzięło w nim udział niemal 1200 uczniów.

Podobne przedsięwzięcie realizowane przez sądy w całej Polsce umożliwi objęcie edukacją prawną wszystkich zainteresowanych szkół i grup młodzieży.

→ (jk)

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

11.09.2018

• foto: GazetaTRYBUNALSKA.pl

• więcej o planach Ministerstwa Sprawiedliwości: > tutaj

 

 

26
0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.