Rząd przyjął wstępny projekt ustawy budżetowej na 2019 r.

Rada Ministrów przyjęła we wtorek wstępny projekt ustawy budżetowej na rok 2019, przedłożony przez ministra finansów.

„Przyjęty dziś wstępnie projekt budżetu na 2019 rok gwarantuje stabilność i bezpieczeństwo finansów publicznych. Planowany niski deficyt na poziomie 28,5 mld zł świadczy o dyscyplinie fiskalnej i gwarantuje niskie koszty obsługi. Równocześnie zapewnione jest finansowanie społecznych i rozwojowych programów rządu oraz wzrost nakładów na wynagrodzenia w sferze budżetowej. Priorytetem Ministerstwa Finansów pozostaje dalsze uszczelnienie systemu podatkowego i ograniczanie jego skomplikowania” – powiedziała minister finansów, prof. Teresa Czerwińska.

W projekcie budżetu na 2019 r. zaplanowano:

dochody budżetu państwa: 386,9 mld zł,
wydatki budżetu państwa: 415,4 mld zł,
deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż: 28,5 mld zł,
deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie 1,8 proc. PKB.

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne:

wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,8 proc.),
średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,3 proc.),
wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent (nominalnie o 6 proc.),
wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 5,9 proc.).
Projekt budżetu na 2019 r. spełnia kryteria stabilizującej reguły wydatkowej oraz deficytu sektora finansów według metodyki unijnej niższego niż 3 proc. PKB.

→ mp / Kurier PAP

22.08.2018

• foto: pixabay.com

• źródło: kurier.pap.pl, MF

 

 

11
1

Jedna myśl na temat “Rząd przyjął wstępny projekt ustawy budżetowej na 2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.