Eutanazja przyrody w Piotrkowie

W Piotrkowie Trybunalskim trwa nieustająca akcja masowego wycinania drzew. Szczególnie poruszyła mnie sprawa usuwania topoli na placu Pofranciszkańskim, z terenu budowy Mediateki 800-lecia.

W tej sprawie skontaktowałam się z Jarosławem Bąkowiczem – kierownikiem Biura Prasowego Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i poprosiłam o informację na temat wycinki.

Oto odpowiedź:

(…) wycinkę drzew prowadziło Biuro Inwestycji i Remontów UM. Wycięto topole berlińskie, które kolidowały z planowanym parkingiem wzdłuż ul. Zamkowej, na podstawie inwentaryzacji drzewostanu wraz z jego oceną zdrowotną uzyskaliśmy dwie decyzje Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków na wycinkę. Pierwsza z dnia 16 maja 2018r., 8 szt. topól berlińskich o obwodach od 172 cm do 242 cm, z uwagi na średni stan zdrowotny, uszkodzone systemy korzeniowe, wypróchniałe pnie oraz kolizję z miejscami postojowymi. W zamian zostaną posadzone – do 31 października br., graby pospolite „Columnaris” – 10 szt. i 1 szt. buk pospolity.

Druga decyzja też z 16 maja 2018r. została wydana przez WUOZ na usunięcie 10 robinii akacjowych o obwodach od 75 do 171 cm. Przyczyna był znaczny posusz, wypróchnienie pni, pęknięcia pni oraz rozłamana zagrażające bezpieczeństwu. 3 robinie kolidowały z fasadą szklaną biblioteki. Topole berlińskie były posadzone w latach 60 – tych XX wieku, o robiniach – brak informacji. Nadal czekamy na decyzję odnośnie 3 topól, na których znajdują się budki lęgowe. W tej sprawie trwa korespondencja z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska.

Dodatkowo Bąkowicz skierował moje pytania do dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta Krzysztofa Byczyńskiego, który udzielił szczegółowej informacji:

W jakim wieku są wycinane drzewa?

Drzewa wycinane na terenie miasta są w różnym wieku. Na skarpie przy ul. Jerozolimskiej to topole w wieku ok. 80 lat (wg. tab. wiekowej drzew Majdeckiego). Kryterium wiekowe nie jest brane pod uwagę w procedurze uzyskania zgody na usunięcie drzew.

W jakim stanie są wycinane drzewa?

Głównym powodem uruchomienia procedury administracyjnej w celu wycięcia drzewa jest ich kondycja zdrowotna, która determinuje poziom zagrożenia jaki stwarza ono dla życia, zdrowia i mienia mieszkańców. Przedmiotowe drzewa wymagają usunięcia ze względu na pogarszający się stan zdrowotny, objawiający się rozkładem pni i korzeni oraz posuszem w koronach. Szczególnie groźne są zaobserwowane wypróchnienia w odziomkach, czyli dolnej części pni, które potęgują ryzyko powalenia drzewa. Poza tym rosną one na skraju wysokiej części pni, które potęgują ryzyko powalenia drzewa. Poza tym rosną one na skraju wysokiej skarpy w dużej ekspozycji na działanie wiatru co wzmaga zagrożenie dla komunikacji pieszej i kołowej na ulicy Jerozolimskiej. Stan ww. drzew został potwierdzony podczas oględzin przeprowadzonych przez pracowników Wojewódzki Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi.

Jakiego gatunku są wycinane drzewa?

Po uzyskaniu wymaganych decyzji administracyjnych zalecano wycięcie drzew z gatunku topola berlińska (Populus berolinensis).

Dlaczego są wycinane drzewa?

Głównym powodem wycinania drzew na terenie miasta jest usuwanie zagrożeń jakie stwarzają dla życia i mienia mieszkańców. Takie samo kryterium przyjęto przy podjęciu procedury administracyjnej w celu usunięcia topól z ulicy Jerozolimskiej.

Ile drzew zostanie jeszcze usuniętych?

Aktualnie, na wniosek ZDiUM, w odniesieniu do 103 drzew toczy się postępowanie administracyjne w celu ich usunięcia. Realna liczba wycinanych drzew, zależy od ilości pozytywnych decyzji wydanych przez stosowne organy administracji samorządowej oraz zdarzeń i zgłoszeń dla mieszkańców, które obligują służby miejskie do podjęcia stosownych działań.

Czy zachowane są wszelkie przepisy prawa?

Każda wycinka drzew prowadzona przez ZDiUM w imieniu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego jest poprzedzona postępowaniem administracyjnym (niejednokrotnie trwającym kilka miesięcy) i wydaniem pozytywnej decyzji przez odpowiedni organ w zależności od własnej gruntu i przynależności do strefy:

Marszałek Województwa Łódzkiego,
Prezydent Miasta,
Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Ponadto w pasach drogowych decyzje na usunięcie drzew są uzgadniane z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Łodzi.

Każda wycinka odbywa się zgodnie z ww. procedurą i zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (t.j. D. U. z 2018r. poz. 142, 10, 650).

Komentarz

Odpowiedzi instytucji odpowiedzialnych za eutanazję piotrkowskiej przyrody wydają się być rzeczowe, a ich działania uzasadnione chęcią poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz gmachu nowej biblioteki miejskiej. Ze zdjęć, które wykonałam bezpośrednio po wycince drzew wynika, że pnie zachowane były w bardzo dobrym stanie, co zaprzecza ekspertyzie fachowców. Zamiast próchnicy, gołym okiem widać na słojach sok, co dowodzi, że drewno jest wilgotne, pachnące i ma świeży wygląd.

→ Karolina Drezler

17.08.2018

• foto: Karolina Drezler / GazetaTRYBUNALSKA.pl

• więcej na temat wycinki drzew w Piotrkowie: > tutaj

 

 

21
2

12 myśli na temat “Eutanazja przyrody w Piotrkowie

 • 25/08/2018 o 02:31
  Permalink

  W Piotrkowie tylko się wycina drzewa. Wystarczy poprosić o dane z ostatnich lat i wszystko jasne.

  1

  0
  Odpowiedz
 • 20/08/2018 o 22:06
  Permalink

  topole posiadają bardzo kruche gałęzie i im starsze tym bardziej zagrażają bezpieczeństwu mienia i ludzi.Problemem jest sposób pielęgnacji…na przykładzie ulicy Łodzkiej, Dmowskiego z Kostromską, Belzacka od Zjazdowej ,widać jak niefachowo „pielęgnuje się drzewa”

  5

  0
  Odpowiedz
  • 22/08/2018 o 00:21
   Permalink

   A wczoraj „fahofcy” obcinali żywe gałęzie przy ul. Kostromskiej na południe od Al. Sikorskiego. Stojące na tym odcinku 4 albo 5 uschniętych drzew zupełnie ich nie interesowały.

   3

   1
   Odpowiedz
 • 20/08/2018 o 17:05
  Permalink

  Szkoda, że z takim zapałem nie usuwają uschniętych drzew oraz martwych konarów stwarzających realne zagrożenie dla ludzi. A najlepszym przykładem jest uschnięty od bodajże 3 lat świerk przed Urzędem Miasta od strony ul. Sienkiewicza.
  „Można jeszcze lepiej, bo kocham Piotrków! Całym sercem…”

  7

  1
  Odpowiedz
 • 18/08/2018 o 22:51
  Permalink

  Jesr szansa w wyborach wyciac Chojniaka

  13

  1
  Odpowiedz
 • 18/08/2018 o 15:11
  Permalink

  Wycinka wszystko jak leci. Brawa dla autorki i gazety za podjęcie tematu. Płatne pochołki Chojniaka sprawy nie dostrzegli.

  17

  2
  Odpowiedz
 • 18/08/2018 o 13:50
  Permalink

  Na ul. Cmentarnej wycięto kasztany a pozostawione kikuty stwarzają zagrożenie dla zaparkowanych pojazdów w przypadku cofania. I nie ma się co dziwić, że na świecie w tym i u nas, mają miejsce bardzo wysokie nie spotykane we wcześniejszych latach temperatury, gradobicia, wichury zrywające dachy z budynków mieszkalnych i gospodarczych zagrażające życiu ludzi i zwierząt gospodarskich. Dziwi mnie wycinanie drzewostanu na placu Pofranciszkańskim bo Mediateka musi być widoczna z daleka. Wycięto kilkanaście dębów rosnących od ponad 100 lat na nasypie kolejowym przy ul. Budki, rzekomo zagrażały przejeżdżającym pociągom (sic!) Od kiedy to drzewo przewraca się pod górę?
  Prezydenta Piotrkowa i całe te kierownictwo ZDiUM (czytaj „majdan”) z ul. Kasztanowej 7, powinno zostać zmienione po najbliższych wyborach samorządowych. Znaki drogowe zakazu powyżej 1 minuty B-35 wiceprezydent Adam Karzewnik kazał ustawić na ul. Jerozolimskiej w tym jeden przy domu radnego K.Kozłowskiego pomimo, że Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w naszym mieście uznała i nadal to stanowisko podtrzymuje, nie ma takiej potrzeby i zagrożenia. Ale cóż, pan radny P.W. i pan radny L.K. z koalicji sprawującej władzę w mieście tak sobie zażyczyli i tak musiało być. A przy wyjeździe z ulicy Narutowicza ulica Dzielną w ulicę Piłsudskiego w samym tylko miesiącu lipcu 2018 r. wyjeżdżające samochody potraciły 2 kobiety i 1 mężczyznę jadące ścieżką rowerową od strony ul. Armii Krajowej. Pytam: Czy „mędrcy” z ul. Kasztanowej 7 mają głowę na właściwym miejscu? Skoro ustawiony znak ostrzegawczy „Uwaga na drogę z pierwszeństwem przejazdu” nie zapewnia rowerzystom minimum bezpieczeństwa to czy nie należałoby ustawić w jego miejsce znak STOP albo namalować koniec ścieżki rowerowej przed wjazdem na skrzyżowanie ścieżki z ul. Dzielną? Ustawione lustro nie pomaga. Panowie rezydenci z Pasażu Rudowskiego, ul. Szkolnej i Kasztanowej 7 puknijcie się w główkę tylko ostrożnie, żebyście nie doznali wstrząśnienia móżdżku.

  19

  2
  Odpowiedz
  • 20/08/2018 o 08:50
   Permalink

   Jak to na ulicy po której przejeżdżają 3 samochody na godzinę ustawiono zakaz zatrzymywania się? Czyżby to była forma szykany radnego za wygrywane po latach przeciągania procesy?

   4

   1
   Odpowiedz
 • 18/08/2018 o 09:38
  Permalink

  Najpierw pisze, że kolidują z budową parkingu a potem jako alibi podają że zagrażają bezpieczeństwu. Nawet nie śmieszne!

  12

  1
  Odpowiedz
  • 20/08/2018 o 17:01
   Permalink

   Bądź łaskaw się nie podszywać!

   3

   0
   Odpowiedz
 • 17/08/2018 o 21:18
  Permalink

  Nasze miasto było bardzo zielone, kiedyś, a teraz ulice które są w remoncie opustoszeja. Na Cmentarnej zostały wycięte też zdrowe drzewa widać było po pniach. Jak będzie dalej taka wycinka to nasze miasto będzie wyglądać ja Nowy York. Zieleń będziemy widzieć w parku.

  16

  1
  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.