Zamiana użytkowania wieczystego we współwłasność. Senat nie wniósł poprawek

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności czeka już tylko na podpis prezydenta. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zachęca samorządowców do przygotowania uchwał w sprawie bonifikat przy przekształceniu.

Zgodnie z ustawą, 1 stycznia 2019 r. rozpocznie się likwidacja użytkowania wieczystego. Przekształcenie będzie odpłatne.

„Osoby, które staną się z mocy prawa właścicielami gruntów, będą zobowiązane do uiszczenia należności za nabycie prawa własności w formie corocznej opłaty przez 20 lat. Wysokość opłaty rocznej za przekształcenie będzie odpowiadała wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu przekształcenia” – wyjaśniał senator sprawozdawca ustawy Piotr Florek. Na mocy ustawy samorządy będą mogły waloryzować te opłaty – już z tytułu własności – ale tylko przy zastosowaniu wskaźników ogłaszanych przez GUS.

Dotychczasowi właściciele (Skarb Państwa oraz samorządy, w tym gminy) będą mogli udzielać bonifikat od opłat rocznych. Będzie możliwość wniesienia wszystkich 20 opłat przekształceniowych jednorazowo „z góry”.

W odniesieniu do gruntów państwowych ustawa przewiduje bonifikatę w wysokości 60 proc., w przypadku gdy płatność jednorazowa zostanie wniesiona w pierwszym roku od przekształcenia. W kolejnych 5 latach wysokość bonifikaty będzie malała o 10 punktów procentowych z każdym rokiem.

W przypadku gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego o udzieleniu bonifikaty i jej wysokości zadecyduje właściwa rada gminy lub powiatu.

Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń zaapelował do samorządów o rozpoczęcie prac nad atrakcyjnymi warunkami przekształcenia użytkowania wieczystego we własność. Ocenił, że ze względu na okres przedwyborczy – kwestie zakończenia kadencji i formowania się nowych rad miast mieszkańcy powinni jak najszybciej usłyszeć propozycje samorządowców. Zachęcał, by przyjęte bonifikaty były co najmniej takiej wysokości jak w przypadku gruntów państwowych.

„Samorządy zgodnie z konstytucyjną zasadą mają autonomię. Dlatego kieruję apel do samorządów aby rozpoczęły prace nad korzystnymi dla mieszkańców warunkami przekształcenia i uwzględniały lokalną specyfikę. Z pewnością bonifikaty nie powinny być gorsze. Nie narzucamy tych warunków, samorządy mają w tym pełną swobodę” – podkreślił Soboń, cytowany w komunikacie resortu.

Ustawa ma wejść w życie 30 dni po ogłoszeniu.

→ js / Kurier PAP

27.07.2018

• foto: Mariusz Baryła / GazetaTRYBUNALSKA.pl

• źródło: kurier.pap.pl

 

 

24
0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.