SMS-y ostrzegą. Ruszył pilotaż systemu powiadamiania o sytuacjach kryzysowych

Rozpoczęły się testy nowego systemu ostrzegania ludności o zagrożeniach. W ramach pilotażu będziemy mogli otrzymywać smsy alarmowe o sytuacjach kryzysowych, np. o gwałtownych burzach czy nawałnicach na obszarze danego województwa.

Porozumienie w tej sprawie podpisali w piątek przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz operatorów telekomunikacyjnych.

Tego typu systemy są już wykorzystywane w wielu państwach europejskich, ale w Polsce to nowe rozwiązanie, które zostanie przetestowane w ramach pilotażu.

Operatorzy sieci komórkowych w trakcie trwania programu będą testować system wysyłania komunikatów użytkownikom – w formie smsów – o możliwych sytuacjach kryzysowych na danym obszarze, np. o nagłych zjawiskach pogodowych, takich jak intensywne burze czy gwałtowne nawałnice. Dzięki temu informacja o zagrożeniu dotrze do abonentów sieci znajdujących się na obszarze zagrożonego województwa.

– Zależało nam bardzo, by okres wakacyjny, który w Polsce jest najbardziej newralgiczny pod względem gwałtownych zjawisk pogodowych, wykorzystać do testów systemu. To pozwoli nie tylko na zmniejszenie ryzyka związanego np. z nawałnicami, ale także na optymalizację samego systemu – podkreślił Marek Zagórski, minister cyfryzacji.

W trakcie trwania pilotażu będą testowane zarówno procedury współpracy z operatorami sieci komórkowych, jak i same rozwiązania techniczne systemu wysyłania powiadomień. Pilotaż umożliwi zebranie informacji, uwag i propozycji zmian w testowanych rozwiązaniach. Końcowym efektem ma być w pełni funkcjonalny, niezawodny system ostrzegania o możliwych sytuacjach kryzysowych, który docelowo ruszy w grudniu. Pozwala na to nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca br.

Nakłada ona na operatorów obowiązek niezwłocznego, nieodpłatnego wysłania, na żądanie dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB), komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez niego obszarze.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które pełni funkcję krajowego centrum zarządzania kryzysowego, 24 godziny na dobę monitoruje sytuację w kraju pod kątem wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń.

– Informacje otrzymujemy od różnych podmiotów krajowych i zagranicznych. Podobny mechanizm będzie funkcjonował w przypadku komunikatów o zagrożeniu dla ludności – powiedział Krzysztof Malesa, zastępca dyrektora RCB. – Ministrowie, kierownicy urzędów i instytucji centralnych oraz wojewodowie będą przekazywali informacje o zagrożeniu do RCB, które przekaże ją operatorom telekomunikacyjnym do niezwłocznego i nieodpłatnego wysłania.

Operatorzy pracują intensywnie nad technicznym wdrożeniem rozwiązania, które umożliwi docelowo wysyłanie takich powiadomień na obszarze mniejszym niż województwo.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Majewski zachęcił obywateli, aby zgłaszali uwagi dotyczące funkcjonalności nowego systemu. Sugestie dotyczące nowego systemu można przekazywać za pośrednictwem specjalnie uruchomionego przez RCB numeru telefonu: (22) 36 16 907. Linia będzie czynna od poniedziałku do piątku od 9:00 do 16:00. Propozycje zmian można zgłaszać także na adres mailowy: alert.pilotaz@rcb.gov.pl

→ amk / Kurier PAP

3.07.2018

• foto: gratisography.com

• źródło: kurier.pap.pl

• na podst.: MSWiA, MC

 

 

22
1

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.