81. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę 1-2 lipca 2018 r.

Pielgrzymka odbywała się pod hasłem „W służbie Bogu i Ojczyźnie” w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uczestniczyło w niej około 7 tysięcy pątników.

Program tegorocznego wydarzenia był bardzo bogaty. 1 lipca nauczyciele z całego kraju mogli wziąć udział w sympozjum pt. „Służba Bogu i Ojczyźnie – szczytową postawą racjonalności człowieka na przykładzie kilku Polaków z kręgu nauki, wiary i kultury polskiej”, referowanym przez filozofa ks. prof. dr hab. Tadeusza Guza (KUL Lublin).

Jasna Góra, 2 lipca 2018 r.

Ksiądz profesor podkreślił, że 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości skłania nas do pogłębionej refleksji nad patriotyzmem i jego nieprzemijającą wartością. Przypomniał między innymi nieprzemijające słowa poety  Cypriana Norwida, który patriotyzm nazwał „cudem”, do którego inspiruje nas tworzenie prawdziwego Narodu i prawdziwej Ojczyzny.

Ks. profesor przypomniał, że nowożytne rewolucje jak np. francuska czy rewolucje socjalistyczno-komunistyczne, nazistowskie i neolewackie są wystąpieniami przeciwko Bogu, narodowi i państwu. Globalizacja zabija tożsamość narodową.

Wystąpienie prof. Guza zostało przez zgromadzonych nagrodzone burzą oklasków. Jeszcze po jego zakończeniu w kuluarach trwały dyskusje na temat głębokich i wartościowych myśli w nim zawartych.

W poniedziałek 2 lipca na błoniach jasnogórskiego klasztoru odbyła się uroczysta msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem biskupa Henryk Tomasik, ordynariusza diecezji radomskiej.

W homilii ks. biskup zaznaczył, że w kontekście ciągłych zmian społeczno-kulturowych szczególnie ważne zadania stoją przed pedagogami, do których zadań należy m. in. krzewienie patriotyzmu, budowanie szacunku dla wartości chrześcijańskich, a także nieustanną walkę o suwerenność kraju.

Tego dnia wystąpił również wybitny historyk prof. dr hab. Andrzej Nowak z UJ w Krakowie z wykładem pt. „Jak walczyć o niepodległość i jak ją budować? Doświadczenia polskiej historii”, w którym przybliżył, odnosząc się do dziejów naszego kraju, zmagania Polaków o odzyskanie niepodległości.

Tegoroczna Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców, oprócz strony duchowej, miała ważne znaczenie poznawcze i patriotyczne.

→ (mj)

3.07.2018

• grafika: organizatorzy

 

 

39
1

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.