Pogotowie „Niebieska Linia”. Czekamy na kontakt

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie powstało w 1995 roku, jako placówka Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Od ponad 20 lat realizujemy zadania w szeroko pojętym zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i edukacji w tym obszarze.

Pogotowie „Niebieska Linia” prowadzone jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Głównymi celami jakie przyświecają naszej codziennej pracy jest pomoc osobom doznającym przemocy, jej świadkom oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie i sposobów jej przeciwdziałania.

Nasze doświadczenie pokazuje, że w procesie przeciwdziałania przemocy w rodzinie bardzo ważne jest dotarcie do jak najszerszego grona osób, które są uwikłane w problem przemocy. Dlatego rozpoczęliśmy ogólnopolską akcję informacyjną, której jednym z bardzo ważnych elementów jest publikacja w prasie i mediach informacji o tym, gdzie osoby dotknięte przemocą mogą się zwrócić o pomoc.

W ramach prowadzenia Ogólnopolskiego Pogotowia ”Niebieska Linia” obsługujemy bezpłatny, całodobowy telefon dla osób doznających przemocy i jej świadków. Dyżury pełnią konsultanci ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – głownie psychologowie, pedagodzy oraz prawnicy na wydzielonych dyżurach prawnych.

Czasem kontakt telefoniczny z nami jest dla wielu osób pierwszym krokiem na drodze podejmowania decyzji o wychodzeniu z relacji przemocy. Dotyczy to zwłaszcza środowisk wiejskich, z małych miast, gdzie dostęp do profesjonalnej pomocy bywa ograniczony.

Więcej informacji: > http://www.niebieskalinia.pl/

→ Łukasz Pieniążek

13.06.2018

• grafika: OP „Niebieska Linia”

 

 

47
1

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.