Wizytacja biskupa ks. dr Marka Marczaka w piotrkowskiej farze. Rycerze św. Jakuba

W kościele pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła w Piotrkowie Trybunalskim zakończyła się wizytacja kanoniczna. Z tej okazji z wizytą pasterską przybył do fary Biskup Pomocniczy Archidiecezji Łódzkiej ks. dr Marek Marczak.

Uroczysta msza święta odbyła się o godzinie 10:00 i została połączona z pasowaniem na rycerzy św. Jakuba pięciu mężczyzn. Podczas jej trwania proboszcz ks. prałat Grzegorz Gogol złożył sprawozdanie z życia parafii, dokładnie opisał poczynione inwestycje i podsumował swoją pracę.

Ksiądz biskup przedstawił historię kościoła i parafii, wyjaśnił cel wizytacji i zaprezentował jej poszczególne etapy. Poruszył tematy związane ze sprawami administracyjnymi, jednak najwięcej czasu poświęcił wymiarowi duchowemu funkcjonowania podstawowej jednostki organizacyjna Kościoła katolickiego.

– Parafie, to wspólnota serc, wspólnota ludzi, wiernych, świadków Chrystusa – powiedział ks. biskup. Na zakończenie podziękował ks. proboszczowi, księżom, organiście, kościelnemu, chórowi osobom pełniącym służbę liturgiczną przy ołtarzu. – Wszystkim wam z całego serca serdeczne Bóg zapłać. Waszą pracą stajecie się świadkami Chrystusa, jest ona świadectwem wiary – dodał na zakończenie.

Ważnym elementem mszy było pasowanie na rycerzy św. Jakuba Romana Piskorza, Andrzeja Banasiaka, Jana Czekalskiego, Pawła Sowę i Adama Sochańskiego. Idea rycerstwa zrodziła się w głowach: ks. Marka Kostrzewy i R. Piskorza, do jej zadań będzie należeć m. in.: dbanie o duchowość mężczyzn, krzewienie patriotyzmu, zabezpieczanie uroczystości kościelnych, pomoc duchowieństwu w posłudze i in.

Oprawę mszy św. zapewnił chór parafialny pod kierownictwem: Aleksandra Rycerza i Szymona Sobutkowskiego – parafialnego organisty. Przepiękne wykonanie kościelnych pieśni było wspaniałym dopełnieniem uroczystości.

Jedyną osobą publiczną, jaka pojawiła się w kościele, był Andrzej Czapla, b. wiceprezydent Piotrkowa.

→ (mb)

15.04.2018

• foto: Mariusz Baryła / GazetaTRYBUNALSKA.pl

 

 

13
3

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.