Romaszewska, Słowik, Morawiecki w składzie Rady do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej

19 marca 2018 r.w Belwederze ukonstytuowała się Rada ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych. Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk powołał do rady 17 działaczy antykomunistycznej opozycji.

Wśród osobistości, które zasiadać będą w nowym organie znaleźli się: Zofia Romaszewska, Andrzej Słowik, Kornel Morawiecki, a także Andrzej Anusz, Wojciech Borowik, Kazimierz Drzazga, Zbigniew Fijak, Joanna Frankiewicz, Michał Janiszewski, Andrzej Kołodziej, Stanisław Kowalski, Ryszard Majdzik, , Iwona Olejniczak, Antoni Piekałkiewicz, , Andrzej Rozpłochowski, , Andrzej Sobieraj, Jerzy Zacharow.

Minister Kasprzyk przemawia do zgromadzonych.

W swoim wystąpieniu Szef UdSKiOR powiedział: powołane osoby znają najlepiej losy środowiska, tak bardzo zresztą pokaleczonego, nie tylko przez PRL, ale również przez lata 90. i dwutysięcznePaństwo wiedzą doskonale, że dla wielu bohaterów naszej wolności w III Rzeczpospolitej, w tym sensie bytowym, nie było miejsca, że poczuli się wykluczeni. Nadrabiamy po wielu latach zaległości – powiedział Szef Urzędu.

Kasprzyk powstanie kolegium uzasadnił w ten sposób: Chcemy, aby ta rada stała się dla nas bardzo ważnym organem doradczym, bardzo ważną instancją, do której też odwoływać się będą w różnych sprawach działacze opozycji. Rada będzie organem, który reprezentuje właściwie całe środowisko działaczy opozycji antykomunistycznej, bo zasiądą w niej ci, którzy związani byli z Komitetem Obrony Robotników, z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela, z Wolnymi Związkami Zawodowymi, z Konfederacją Polski Niepodległej, z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów, z Solidarnością Walczącą i z wielkim ruchem Solidarności.

Andrzej Słowik przyjmuje nominację z rąk ministra Kasprzyka.

Obecny na uroczystości prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek stwierdził m. in.: Kłamstwo, nurt zdrady narodowej i zaprzaństwa niestety się nie skończył w 1989 roku, dlatego dalej jest potrzebny głos prawdy, jak wyglądało życie w PRL, że PRL to nie był saturator i lody Bambino, a wielkie upokorzenie człowiekaPaństwo bronili tego dziedzictwa, co stanowiło Polskę: naszych tradycji, 1050-letniego narodu, który trwa oparty na fundamentach cywilizacji łacińskiej.

W imieniu nowo powołanej rady głos zabrała Zofia Z. Romaszewska: Mamy sporo do zrobienia i mam nadzieję, że będziemy z kolegami ostro pracowali.

Sekretarz stanu Elżbieta Bojanowska odczytała list wystosowany do zebranych przez Elżbietę Rafalską ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Znalazło się tam m. in. zdanie: Wszystkim członkom Rady życzę wytrwałości w realizowaniu misji, jaką jest zapewnianie działaczom antykomunistycznej opozycji należnego im szacunku, otaczanie ich szczególną opieką i udzielanie niezbędnej pomocy.

→ (kk)

22.03.2018

• foto: kombatanci.gov.pl

• wywiad z Andrzejem Słowikiem: > tutaj

 

 

0
1

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.