Zaproszenie. Piłsudskiego przekleństwo peryferii – od międzymorza po politykę równowagi

Dom Literatury w Łodzi we współpracy z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie w ramach cyklu „Piłsudski (nie)znany” odbywającego się podczas „Festiwalu Piłsudskiego” zatytułowane: „Piłsudskiego przekleństwo peryferii – od międzymorza po politykę równowagi”.

Ponieważ mamy dwa pakty, siedzimy na dwóch stołkach – i to nie może trwać długo. Musimy wiedzieć, z którego spadniemy najpierw i kiedy.

Józef Piłsudski

Międzymorze, to koncepcja polityczna, sformułowana przez Józefa Piłsudskiego jeszcze przed I wojną światową, zakładająca utworzenie silnej federacji państw Europy Środkowo-Wschodniej. Tereny, które miały wchodzić w skład tego konglomeratu, leżały między morzami: Adriatyckim, Bałtyckim i Czarnym.

Piłsudski uważał ideę Międzymorza za przeciwwagę dla imperialnych tendencji Rosji (ZSRR) i Niemiec. Niestety narody byłej Rzeczypospolitej nie wyrażały dużego zainteresowania projektowaną koncepcją. Litwini chcieli utrzymania niepodległości swego świeżo powstałego państwa, Ukraińcy również dążyli do samodzielności.

Szanse na realizację planu Piłsudskiego znacznie zmniejszyły graniczne konflikty między Polską a jej sąsiadami – Litwą i Czechosłowacją. Również w kraju idee Marszałka napotykały sprzeciw, choćby ze strony Romana Dmowskiego, lidera Narodowej Demokracji, który opowiadał się za jednolitym etnicznie państwem dokonującym polonizacji mniejszości narodowych. Międzymorze i koncepcja federacyjna stawały się w ten sposób ledwie mrzonką.

Wraz z zawarciem w 1934 r. układów o nieagresji z ZSRR i III Rzeszą rozpoczął się nowy etap polskiej polityki zagranicznej określany mianem „polityki równowagi”. U jej podstaw leżało przekonanie, że w okresie gwałtownych przemian sytuacji międzynarodowej i rozpadu struktur politycznych w Europie Polska musiała zabiegać przede wszystkim o jak najlepsze stosunki ze swymi sąsiadami – Niemcami i Związkiem Radzieckim. Czy gdyby Piłsudski nie zmarł w 1935 r. i nadal stał u steru polskiej polityki, II RP uniknęłaby wojny? Czy zmaterializowałby się sojusz z Hitlerem? Czy Józef Beck wypełnił testament Marszałka względem polityki równowagi? Czy historia mogła odwrócić swój bieg?

Goście:

* prof. Tomasz Nałęcz (historyk, publicysta, doradca prezydenta RP ds. historii i dziedzictwa narodowego w latach 2010–2015)

* prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski (politolog, publicysta, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP).

* dr Łukasz Jasina (historyk i filmoznawca, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych)

Prowadzenie:

* dr Mikołaj Mirowski (historyk, publicysta, Dom Literatury w Łodzi, współpracownik Muzeum Tradycji Niepodległościowych)

Miejsce:  Dom Literatury w Łodzi, ul. Roosevelta 17 , godzina 18:00

Info: Debaty poprzedzone zostaną pokazem kolejnych odcinków serialu z 2001 roku w reżyserii Andrzeja Trzos-Rastawieckiego „Marszałek Piłsudski”, które będą stanowić wprowadzenie do rozmów.

Patronat medialny:

TVP Historia, TVP Łódź, TV TOYA, Radio Łódź, Dzieje.pl, Histmag, Dziennik Łódzki, Kalejdoskop, Fronda LUX, Liberté!, Koncept – Gazeta Akademicka, Obserwator Międzynarodowy, Gazeta Trybunalska, Stowarzyszenie Wolnego Słowa, Ewangelickie Stowarzyszenie Kultury.

→ (mm)

3.09.2017

• grafika: organizatorzy

• czytaj także: > „Józef Piłsudski i nieznany rozbiór Polski”

 

 

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.