Prezes UOKIK sprawdza niemiecką spółkę wydawniczą Polska Press

W październiku 2013 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zgodził się na przejęcie przez Polska Press (dawniej Polskapresse) wyłącznej kontroli nad spółką Media Regionalne po spełnieniu przez Polska Press określonych warunków.

Urząd nakazał wówczas niemieckiemu wydawcy, by w ciągu roku od wydania decyzji sprzedał niezależnemu podmiotowi „Dziennik Wschodni” oraz domeny: „dziennikwschodni.pl” i „e-dziennikwschodni.pl”. W szczególności dotyczyło to prawa własności do tytułu i stron internetowych oraz do znaków towarowych.

We wszczętym postępowaniu sprawdzającym UOKiK kontroluje, czy spółka Polska Press wykonała nałożony warunek, przede wszystkim, czy nie pozostaje z podmiotem wydającym sprzedany tytuł w zależnych od siebie relacjach handlowych.

– Analizujemy materiały zebrane podczas kontroli, którą przeprowadziliśmy m.in. w siedzibie Polskapresse. Sprawdzamy, czy spółka faktyczne wykonała nasze zalecenia sprzed czterech lat – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.

Zgodnie z przepisami, maksymalna sankcja za niewykonanie decyzji może wynieść 10 tys. euro za każdy dzień opóźnienia. Ponadto może nakazać podział przedsiębiorstwa, które powstało na podstawie zgody wydanej w wyniku udowodnionego oszustwa przedsiębiorców.

Wydając decyzję dotyczącą połączenia kilku podmiotów, urząd zawsze ocenia, czy na rynku po dokonaniu transakcji zostaną na tyle silni konkurenci, że połączona firma nie będzie mogła wykorzystywać kontrahentów i konsumentów. W obecnym systemie prawnym UOKiK nie może jednak sprawdzić, czy połączenie narusza inne przepisy np. bezpieczeństwa.

Zdaniem prezesa UOKiK połączenia na rynkach ważnych dla gospodarki państwa powinny być oceniane nie tylko pod kątem ekonomicznym przez urząd antymonopolowy, ale powinny być sprawdzane równolegle przez inne wyspecjalizowane ograny.

W przypadku mediów sytuację determinuje Konstytucja, która w znacznej części tego obszaru zadanie to powierza KRRiT.

Chcemy chronić narodową gospodarkę, dlatego nowe rozwiązania prawne potrzebne są w sektorach kluczowych dla kraju, takich jak: media, bezpieczeństwo, energetyka – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.

Zakres uprawnień, jaki miałby być przyznany poszczególnym organom, wymaga szczegółowych konsultacji. UOKiK jest zainteresowany ścisłą współpracą przy procedowanych rozwiązaniach.

W komentarzu zamieszczonym na stronach „wirtualnemedia.pl” czytamy: „Polska Press Grupa jest wymieniana co jakiś czas przez przedstawicieli PiS w kontekście repolonizacji mediów. Podczas niedawnego spotkania z członkami klubów w „Gazecie Polskiej” prezes tej partii, Jarosław Kaczyński mówił, że wprowadzenie przepisów ograniczających koncentrację kapitałową na rynku mediów jest koniecznością”.

Powinniśmy konsekwentnie wychodzić z sytuacji, w której większość mediów nie należy do Polaków, nie należy do polskich firm. Rynek gazet telewizyjnych, gazeta dla pań, gazety dla młodzieży – to jest jedna firma w Polsce. Rynek codziennej prasy lokalnej – to jest inna firma – mówił Kaczyński.

Repolonizacja mediów jest koniecznością. Niemieckie gazety i portale realizują politykę swoich właścicieli, a ta niekoniecznie jest zgodna z polską racją stanu.

→ Biuro Prasowe UOKiK / (kk)

24.10.2017

• foto: pixabay.com

 

 

0
4

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.