70. rocznica urodzin i 33. rocznica śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki

19 października 2017 roku z okazji 33 rocznicy męczeńskiej śmierci i 70 rocznicy urodzin ks. Jerzego Popiełuszki w piotrkowskim kościele oo. Bernardynów odprawiono mszę świętą koncelebrowaną.

Wzruszającej i pięknej liturgii przewodniczył o. Hubert, a towarzyszyli mu o.o. Malachiasz i Ambroży.

Ksiądz Jerzy Popiełuszko, kapelan „Solidarności”, już za życia stał się legendą; odprawiane przez niego w latach 1982-1984 msze za Ojczyznę gromadziły tłumy. Przekazywał wiernym słowa otuchy, wiary i nadziei tak ważne w okresie trwającego stanu wojennego i wkrótce po nim, kiedy komunistyczny reżym gen. Jaruzelskiego chciał pozbawić Polaków najcenniejszej zdobyczy – wolności.

Wieczorem 19 października 1984 roku ks. Popiełuszko wracając z Bydgoszczy do Warszawy został uprowadzony przez funkcjonariuszy SB: kpt. Piotrowskiego, por. Pękalę i por. Chmielewskiego. Nim zrzucony z włocławskiej zapory zakończył życie w nurtach Wisły był poniżany i torturowany przez esbeckich zwyrodnialców.

7 lutego 1985 r. przed Sądem Wojewódzkim w Toruniu zapadł wyrok skazujący Piotrowskiego na 25 lat pozbawienia wolności, Pękalę na 15 lat i Chmielewskiego na lat 14.

Jednak żaden z zabójców ks. Jerzego nie odbył całej kary. Na mocy amnestii Chmielewski wyszedł z zakładu karnego po 5 latach, Pękala po 6, a Piotrowski po 15 – 16 sierpnia 2001 r. – wkrótce potem rozpoczął współpracę z antyklerykalnym pismem „Fakty i Mity”, tym samym, w którym później zaczął publikować były poseł Ziemi Piotrkowskiej Marek Domaracki.

Po zakończonej mszy jej uczestnicy złożyli kwiaty i zapalili znicze przed obeliskiem poświęconym błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce – symbolu walki o godność, sprawiedliwość i katolicką wiarę.

→ (mb) / (pr)

20.10.2017

• foto: Paweł Reising / GazetaTRYBUNALSKA.pl

 

 

3
0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.