Pensje rosną we wszystkich regionach, ale w kilku wyraźnie szybciej

W ciągu pierwszych trzech miesięcy br. najbardziej wzrosły pensje w kujawsko-pomorskim (o 7,1 proc.), lubuskim (o 6,5 proc.) i świętokrzyskim (o 6,2 proc.) – podał GUS.

Najmniejszy wzrost zanotowano w lubelskim (o 0,9 proc.) i mazowieckim (o 3 proc.).

Z danych GUS o sytuacji społeczno-gospodarczej województw wynika, że w I kwartale br. przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw było wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku. Wzrosły wynagrodzenia zarówno w przemyśle, jak i w budownictwie.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w I kwartale 2017 r. wyniosło 4390,54 zł i było o 4,5 proc. wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku (przed rokiem wzrost o 3,7 proc.). Wzrost wynagrodzeń wystąpił we wszystkich województwach, największy w kujawsko-pomorskim (o 7,1 proc.), lubuskim (o 6,5 proc.) i świętokrzyskim (o 6,2 proc.), a najmniejszy w lubelskim (o 0,9 proc.) i mazowieckim (o 3 proc.).

Najwyższy poziom wynagrodzeń utrzymywał się nadal w województwach: mazowieckim, pomorskim i śląskim (odpowiednio 121,5 proc., 103,4 proc. i 101 proc. średniej krajowej), przy czym w mazowieckim i śląskim wynagrodzenia rosły wolniej, a w pomorskim szybciej niż średnio w kraju.

Najniższy poziom wynagrodzeń, podobnie jak w okresach poprzednich wystąpił w województwie warmińsko-mazurskim (o 18,6 proc. mniej niż średnio w kraju). W grupie województw o najniższym wynagrodzeniu znalazły się również: podkarpackie, świętokrzyskie i podlaskie (od 16,9 proc. do 16,1 proc. mniej niż średnia w kraju).

Relacja przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw do średniej krajowej, w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku poprawiła się w 12 województwach (od 2,1 p. proc. w kujawsko-pomorskim do 0,1 p. proc. w opolskim). W pozostałych województwach relacja pogorszyła się (3,0 p. proc. w lubelskim, 1,8 p. proc. w mazowieckim, 0,4 p. proc. w łódzkim i śląskim).

Rozpiętość w relacji do średniej krajowej między województwami o najwyższym i najniższym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyła się o 2,5 p. proc. i wyniosła 40,1 p. proc.

→ mp / Kurier PAP

9.06.2017

• foto: pixabay.com

• źródło: kurier.pap.pl

 

 

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.