Piotrków: ofiary UB – analiza dokumentów

Działania łódzkiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej powoli, acz konsekwentnie zmierzają do wyjaśnienia prawdy dotyczącej ubeckiej kaźni, która zaraz po wyzwoleniu znajdowała się w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Sienkiewicza 10.

Piotr Radziszewski, działacz ruchu Kukiz’15, patriota i niestrudzony badacz mrocznej, komunistycznej przeszłości Piotrkowa otrzymał dziś kolejne informacje od dr Krzysztofa Latochy, który z ramienia IPN zajmuje się analizą akt będących w zbiorach Instytutu.

Szanowny Panie,

Przepraszam, że odpisuje z opóźnieniem, ale byłem na urlopie. Kwerenda dotycząca PUBP w Piotrkowie Trybunalskim posuwa się do przodu. Udało się sprawdzić następujące jednostki archiwalne:

–  Repertorium spraw śledczych Referatu Śledczego PUBP w Piotrkowie Tryb. za okres od 28-11-1947 r. do 28.03.1954 r.

– Nielegalne organizacje i oddziały podziemia zbrojnego działające na terenie powiatu piotrkowskiego w latach 1945-1955

– Sprawozdania roczne i dekadowe PUBP w Piotrkowie Trybunalskim za 1948  r.

Pozostały jeszcze do sprawdzenia sprawozdania roczne i dekadowe PUBP w Piotrkowie z lat 1947, 1949-1954 r. oraz Materiały PUBP w Piotrkowie Tryb. dotyczące napadów rabunkowych dokonanych na terenie powiatu
piotrkowskiego. Do tej pory udało się sporządzić listę 36 nazwisk ofiar terroru komunistycznego na ziemi piotrkowskiej i bełchatowskiej.

Oddział IPN w Łodzi wystąpi z pismem do Centralnego Archiwum Wojskowego o udostępnienie zdjęć lotniczych Piotrkowa z 1949 r. Uzyskanie tych fotografii pozwoli nam ustalić, w którym miejscu znajdowała się studnia. Dzięki temu będziemy mogli zaplanować kolejne działania, tym razem w terenie.

Z poważaniem,

dr Krzysztof Latocha
Instytut Pamięci Narodowej KŚZpNP
Oddziałowe Biuro Poszukiwań i Identyfikacji w Łodzi
tel. 042 616 27 56

→ (mb)

5.05.2017

foto: mapy google

• na ten temat czytaj więcej: > tutaj

 

 

5
1

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.