Ostatnia droga Grzegorza Kozłowskiego. Żegnaj prezesie!

Najokrutniejszy miesiąc to kwiecień – napisał angloamerykański poeta Thomas Stearns Eliot w poemacie „Jałowa ziemia”.

I dalej:

Wywodzi / Z nieżywej ziemi łodygi bzu, miesza / Pamięć i pożądanie, podnieca / Gnuśne korzenie sypiąc ciepły deszcz. / Zima nas otulała i kryła / Ziemię śniegiem łaskawym, karmiła / Maleńkie życie strawą suchych kłączy…

Około 200 osób stawiło się w południe 25 kwietnia 2017 r. w romańskim kościele pw św. Tomasza Kantuaryjskiego , stojącym od 785 lat na terenie cysterskiego opactwa w Sulejowie – Podklasztorzu, aby pożegnać Grzegorza Kozłowskiego.

Świątynię wypełnili pogrążeni w żałobie i refleksji nad przemijaniem członkowie rodziny zmarłego: żona, córka z mężem, wnuk, brat, a także przedstawiciele władz Sulejowa i Piotrkowa, radni, politycy, członkowie NSZZ „Solidarność”, byli współpracownicy, działacze sportowi, przyjaciele, koledzy, sąsiedzi i wszyscy ci, którym były wiceprezydent Piotrkowa i pierwszy prezes Atletycznego Klubu Sportowego nie był obojętny.

Wokół dębowej trumny ułożono spięte w wieńce najpiękniejsze kwiaty tej wiosny. Mszę Świętą celebrowało dwóch duchownych: przeor zakonu o. Augustyn Węgrzyn i  ks. Remigiusz Wysocki z piotrkowskiej parafii św. Alberta Chmielowskiego.

Ojciec Węgrzyn, odnosząc się do Ewangelii, powiedział w kazaniu m. in.: „Panie gdybyś tu był nasz bliski by nie umarł. Bo umrzeć to znaczy odejść na zawsze, obrócić się w nicość, a on przecież tylko śpi. Żegnamy ś.p. Grzegorza w tygodniu Błogosławionego Miłosierdzia. Wszyscy zapewne odejdziemy z tego świata, ale też wszyscy powstaniemy i obyśmy doświadczyli Miłosierdzia Bożego”.

Ks. Wysocki w okolicznościowym przemówieniu w samych superlatywach przedstawił zmarłego, wspomniał o Jego talencie organizacyjnym, pracowitości, umiejętności współpracy z innymi osobami, przywiązaniu do Piotrkowa – miasta, w którym pracował i Sulejowa – miejsca swojego zamieszkania.

Po zakończeniu mszy żałobnicy w towarzystwie Orkiestry Parafii „Miłosierdzia Bożego” z Piotrkowa udali się na pobliski cmentarz, gdzie kontynuowano ceremonię pogrzebową.

→ (mb)

25.04.2017

• foto: © Mariusz Baryła / GazetaTRYBUNALSKA.pl

• czytaj także: > „Śmierć prezesa Kozłowskiego”

 

 

 

2
6

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.