Konfrontacje historyczne: Józef Beck – realista czy romantyk?

W ramach Salonu Historycznego Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, serdecznie zapraszamy na spotkanie z cyklu Plus czy minus – konfrontacje historyczne, zatytułowane:

Józef Beck – realista czy romantyk? dyskusja o książce Pawła Samusia „Minister Józef Beck. Dom rodzinny i lata młodzieńcze”

26 kwietnia 2017 r. (środa)
> godz. 18:00
> siedziba główna Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, ul. Gdańska 13

Autor prezentowanej pracy podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, jaką rolę odegrały dom rodzinny i lata młodzieńcze w biografii bohatera książki, żołnierza i polityka, dyplomaty, ministra spraw zagranicznych Polski Odrodzonej, Józefa Becka (1894-1944).

Kliknij, aby powiększyć.

Zdaniem współczesnych i historyków minister Józef Beck odznaczał się nadzwyczajnymi uzdolnieniami i zaletami, które według marszałka Józefa Piłsudskiego, były „wrodzonym darem rządzenia – darem, którego nie można się nauczyć”. Autor poszukuje odpowiedzi na pytanie, czy obdarzony talentami Józef Beck, rozwinął je z biegiem lat, w szkole i na studiach, podczas służby w Legionach Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej, a potem jako oficer Wojska Polskiego i dyplomata w niepodległej Polsce. Przedstawia „(…) zróżnicowany i wszechstronny obraz życia rodzinnego bohatera kolejno w Warszawie, Rydze i małym podhalańskim miasteczku Limanowej.

Biografia głowy rodziny, seniora Józefa Becka, uosabia typowe losy postyczniowego pokolenia młodzieży inteligenckiej, wywodzącej się ze spauperyzowanego ziemiaństwa wschodnio-kresowego, wychowanego w tradycji patriotyczno-niepodległościowej (…). Nic też dziwnego, że poglądy i postawy przyszłego Ministra ukształtowały się w atmosferze etosu patriotyczno-demokratycznego i państwowego, którego ślady i świadectwa można odnaleźć w późniejszej działalności.” Książka prof. Pawła Samusia jest też świetnym powodem do dyskusji nad całą biografią Józefa Becka, na czele z jego kluczową rolą w działaniach dyplomatycznych w przededniu wybuchu II wojny światowej.

Goście:
* prof. Paweł Samuś (historyk, Katedra Historii Polski Najnowszej UŁ, autor książki „Minister Józef Beck”)
* dr Łuksz Jasina (historyk i filmoznawca, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych)
*  Marcin Celiński (publicysta, zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Liberté!”)

Prowadzenie:
* dr Mikołaj Mirowski (historyk i publicysta, Dom Literatury w Łodzi, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi)

Patronat medialny: TVP Historia, TVP S.A. Oddział w Łodzi, Radio Łódź, Dom Literatury, Liberte!, Dziennik Łódzki, Gazeta Trybunalska, Koncept, Obserwator Międzynarodowy, Histmag.org.

→ (mm)

25.04.2017

• grafika: organizatorzy

 

 

1
3

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.