Nie chcą tablicy świetlnej w piotrkowskim magistracie

Wnioskiem datowanym 7.12.2016 r zgłoszonym w trybie art. 241 KPA wystąpiłem do prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego i do wszystkich sześciu Komisji Problemowych Rady Miasta celem zaopiniowania propozycji wyposażenia sali obrad Urzędu Miasta w stosowną tablicę świetlną zawierającą ważne informacje pokazywane podczas odbywających się posiedzeń Rady Miasta

Tablica winna zawierać minimum informacji na temat toczących się posiedzeń rady:

1) Numer i datę posiedzenia sesji lub komisji RM;

2) Ilość radnych biorących udział w posiedzeniu z aktualizacją po upływie każdej godziny posiedzenia;

3) Ilość radnych biorących udział w głosowaniu nad poszczególnymi projektami uchwał i wniosków formalnych;

4) Wynik głosowania.

Konieczność wyposażenia sali obrad w tablicę informacyjną uzasadniłem obecnością na sali nie tylko radnych, ale również dziennikarzy i mieszkańców przyglądających i przysłuchujących się obradom bowiem do tej pory posiedzenia rady miasta (niekiedy burzliwe), nie są transmitowane w internecie.

Sekretarz Miasta Bogdan Munik w odpowiedzi na wcześniejsze sugestie radnych dotyczące dostępności do sesji on-line stwierdził, że są to wysokie koszty.

Mieszkańcy nie będący od początku na obradach nie posiadają wiedzy, która to jest sesja, bowiem taka informacja nie jest wywieszana na sali obrad, gdyż podawana jest przez przewodniczącego na początku i na końcu posiedzenia.

Głosowanie na projektami uchwał polega na podnoszeniu przez radnych górnej kończyny i liczeniu przez dwie pracownice, które następnie wynik głosowania przekazują ustnie prowadzącemu obrady. Niejednokrotnie głosowania, z różnych względów, kończyły się tzw. reasumpcją czyli powtórzeniem głosowania. Trzeba się dobrze wsłuchiwać żeby to zapamiętać i zanotować.

Z udzielonej mi przez przewodniczącego Rady Miasta Mariana Błaszczyńskiego pisemnej odpowiedzi z dnia 23.12.2016 r wynika, iż w dniu 21.12.2016 r odbyło się spotkanie z jego udziałem, na którym obecni byli także wiceprzewodniczący RM i przedstawiciele radnych w osobach: Krystyny Czechowskiej (RdZP), Grzegorza Lorka (PiS), Mariusza Staszka (RdP Krzysztofa Chojniaka), Ewy Ziółkowskiej (SLD) i sekretarz Bogdana Munika.

Wniosek został rzekomo omówiony przez uczestników spotkania lecz nie uzyskał ich aprobaty (sic!). Na otarcie łez zostałem poinformowany, iż w trakcie dyskusji radni rozważali możliwość wprowadzenia e-sesji, która to sprawa ma być przedyskutowana w poszczególnych klubach, a następnie zapadnie decyzja.

Na czym miałaby polegać wdrożenie eSesji i ile będzie kosztować jej obsługa nie zostałem poinformowany. Odpowiedź była oszczędna w słowach. Ważne, że wnioskodawca otrzymał odpowiedź i nieważne jaką ale to powinno zaspokoić jego ciekawość.

→ (ha)

14.01.2017

• foto: Mariusz Baryła / GazetaTRYBUNALSKA.pl

 

 

9
3

2 myśli na temat “Nie chcą tablicy świetlnej w piotrkowskim magistracie

 • 16/01/2017 o 14:46
  Permalink

  Wniosek nie uzyskał akceptacji wymienionych radnych tak twierdzi przewodniczący rady miasta Marian Błaszczyński. Jednak żaden z radnych nie potwierdza, że przedmiotowy wniosek był poddawany pod głosowanie w gabinecie Mariana B. Po prostu Nie! bo Nie!

  8

  0
  Odpowiedz
 • 16/01/2017 o 08:46
  Permalink

  Czyżby za przejrzystosią życia publicznego (a praca radnym powinna być przejrzysta i czytelna) nie opowiedzieli się opozycyjni radni (m.in. G. Lorek)?
  Którzy uczestnicy wspomnianego spotkania opowiedzieli się za odrzuceniem wniosku, którzy za jego uwzględnieniem?

  10

  0
  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.