Ludzie listy piszą… śmietnik – działania Straży Miejskiej

Dziś do redakcji dotarł list od Jacka Hofmana komendanta piotrkowskiej Straży Miejskiej.

Chodzi o sprawę nielegalnego wysypiska śmieci przy ul. Dmowskiego, o którym poinformował nas Czytelnik „Gazety Trybunalskiej” (> link).

Tematem szybko zainteresowali się strażnicy, czego efektem był kolejny materiał pt. „Ludzie listy piszą… śmietnik – odpowiedź ze Straży Miejskiej”.

W dzisiejszym e-mailu od komendanta czytamy:

W nawiązaniu do zgłoszonej  przez mieszkańca sprawy  informuję, że część odpadów z remontu budynku została już wywieziona, pozostała część została umieszczona w kontenerze i oczekuje na wywóz. Zgodnie z deklaracja właściciela terenu pozostały gruz zostanie wykorzystany do utwardzenia terenu.  Tym samym uważamy sprawę za zakończoną. 

Na marginesie tej sprawy chciałbym poinformować czytelników, że spośród kilkudziesięciu tego rodzaju zgłoszeń w tym tylko roku zdecydowana większość zakończyła się  w ten sposób. Do wyjątków należą sytuacje, gdy właściciele zaśmieconych nieruchomości nie wywiązują się z nałożonych zobowiązań. Chociaż i takie się zdarzają. Niezależnie od naszych działań na rzecz czystości i porządku oczekujemy na ewentualne inne zgłoszenia od mieszkańców.

Jacek Hofman

Nam pozostaje napisać tylko trzy słowa: dziękujemy za współpracę.

→ (mb)

7.12.2016

• foto: Straż Miejska Piotrków

 

 

4
3

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.