Niepodległościowe lekcje w Żarnowie

W poniedziałek 28.11.2016 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Żarnowie odbyły się nietypowe lekcje historii.

Z braku odpowiednio dużej sali, lekcji tych musiało odbyć się kilka. Wszystkie prowadził Przemysław Ciszewski. Oprócz młodzieży, uczestniczyli w nich również przedstawiciele lokalnych władz na czele z wicestarostą opoczyńskim Marcinem Baranowskim i wójtem Żarnowa dr Krzysztofem Nawrockim.

Inicjatorką przedsięwzięcia o nazwie „Pamiątki z walki o niepodległość 1914-1920” była dyrektor szkoły pani mgr Bożena Kołtunowska. Zaproponowała ona mieszkającemu w nieodległym Klewie Przemysławowi Ciszewskiemu przedstawienie swoich bogatych zbiorów i opowiedzenie o nich młodzieży.
A takich historycznych pamiątek mogłoby pozazdrościć niejedno muzeum. W przedstawionych eksponatach były oryginały starych zdjęć, dokumentów, czasopism, druków… Wymienić można na przykład śpiewniki legionowe, instrukcje wojskowe NKN, list otwarty Sieroszewskiego do płk. Władysława Sikorskiego, czy różne kartki zaopatrzeniowe. Był również zbiór orzełków legionowych i strzeleckich.

Uzupełnieniem wystawy i wykładów Przemysława Ciszewskiego był pokaz filmu dokumentalnego „Wanda czeka na legiony”, który zrealizowano 4 lata temu w Piotrkowie. Przedstawiał on lokalne tradycje legionowe oraz starania o utworzenie Muzeum Legionów Polskich. Film zaprezentował jego współautor – Paweł Reising. Po emisji musiał on odpowiadać na liczne pytania o dalsze losy tej inicjatywy i czy jest szansa, że będzie można odwiedzić wkrótce taką wyjątkową placówkę muzealną.

Przemysław Ciszewski obiecał, że w przypadku powstania Muzeum Legionów Polskich udostępni swoje zbiory, wśród których jest wiele pamiątek rodzinnych związanych z Ziemią Piotrkowską. Dodajmy, że urodził się on w Piotrkowie Trybunalskim. Co prawda przez wiele lat mieszkał na Śląsku, a później w Warszawie, lecz po przejściu na emeryturę osiadł nieopodal Pilicy, pod Diablą Górą. Nie tylko pasjonuje się historią, lecz jest również znakomitym poetą, fraszkopisarzem, satyrykiem. Jako urodzony społecznik już planuje kolejną wystawę, tym razem poświęconą marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu.

→ (pr)

29.11.2016

• zdjęcie górne: Przemysław Ciszewski i dyr. Bożena Kołtunowska,

foto: Paweł Reising / GazetaTRYBUNALSKA.pl

 

 

4
0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.