Ludzie listy piszą… Andrzej Dziąba

Publikujemy list, jaki otrzymaliśmy od Andrzeja Dziąby, którego losy związały się z piotrkowskim wymiarem sprawiedliwości.

Zachowano oryginalną pisownię.

→ (mb)

19.10.2016

• foto: pixabay.com

* * *

Dzień dobry!

21 października 2016 r. w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim ul. Słowackiego 5 w sali numer XXIV o godz. 11 00 rozpocznie się drugie posiedzenie w przedmiocie odwołania warunkowego zwolnienia w sprawie wyroku Sądu Rejonowego w Zabrzu sygn. akt VI K 1327/04, w którym zostałem skazany na 6 miesięcy pozbawienia wolności za legalne wzięcie 200 zł zaliczki od klientki.

O 29 grudnia 2014 r. do 19 lutego 2015 r. odbywałem karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Wojkowicach, potem do 29 kwietnia 2015 r. w formie SDE (System Dozoru Elektronicznego), a od tamtego momentu na skutek warunkowego przedterminowego zwolnienia do chwili obecnej podlegam nadzorowi kuratorskiemu najpierw w Będzinie, a obecnie w Piotrkowie Trybunalskim.

Podczas pierwszego postępowania zgłosiłem wniosek o udział  Ruchu Społecznego „NOWA POLSKA” oraz powołanie pełnomocnika z urzędu. Sąd wyraził zgodę na udział naszego przedstawiciela w Piotrkowie Trybunalskim Ryszarda Śmiecha, ale odmówił przedstawicielowi w Kędzierzynie – Koźlu Andrzejowi Sawickiemu. Sąd postanowił o ustanowieniu dla mnie pełnomocnika z urzędu. 

Kurator zawodowy ds. karnych mgr Piotr Biegański wystąpił z wnioskiem o odwołanie warunkowego zwolnienia. Ten niekompetentny i arogancki przedstawiciel władzy sądowniczej usiłował narzucić mi całkowicie podległy i służalczy stosunek do tej władzy. Nie mogłem się na to zgodzić.

W dwóch złącznikach znajdują się istotne informacje n.t. okoliczności, jakie są z nim związane oraz opis wszystkich wytoczonych mi postępowań karnych. Proszę o osobisty udział w tym postępowaniu oraz poparcie moich działań na adresy internetowe piotrkowskich sądów: boi@piotrkow-tryb.so.gov.pl, Prezes SO Piotrkow Trybunalski prezes@piotrkow-tryb.so.gov.pl.

Pozdrawiam

Andrzej Dziąba

> zestawienie_spraw_karnych_s_dowych_

> zestawienie_spraw_karnych_s_dowych_-s_d_rejonowy_w

 

 

1
1

4 myśli na temat “Ludzie listy piszą… Andrzej Dziąba

 • 21/10/2016 o 09:08
  Permalink

  Kodeks karny:
  Art. 101. § 1. Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:
  1) 30 – gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa,
  2) 20 – gdy czyn stanowi inną zbrodnię,
  2a) 15 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat,
  3) 10 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata,
  4) 5 – gdy chodzi o pozostałe występki.
  § 2. Karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego ustaje z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia.
  § 3. W wypadkach przewidzianych w § 1 lub 2, jeżeli dokonanie przestępstwa zależy od nastąpienia określonego w ustawie skutku, bieg przedawnienia rozpoczyna się od czasu, gdy skutek nastąpił.
  § 4. Przedawnienie karalności przestępstw określonych w art. 199 § 2 3, art. 200, art. 202 § 2 4 art. 204 § 3, jak również przestępstw określonych w art. 197, art. 201, art. 202 § 3, art. 203 i art. 204 § 4, w przypadku gdy pokrzywdzonym jest małoletni – nie może nastąpić przed upływem 5 lat od ukończenia przez pokrzywdzonego 18 lat.
  OSiR zakupił halę balonową od spółki Tennis-Group (współwłaścicielem był radny Sebastian Żerek pod koniec 2011 r. A zatem już niedługo sprawa się przedawni (5 lat) bo orzeczenie Sądu Rejonowego jakie zapadnie po wznowieniu postępowania oskarżeni będę mogli ponowne zaskarżyć do Sądu Okręgowego i znów upłynie rok albo dwa.

  6

  0
  Odpowiedz
 • 20/10/2016 o 16:06
  Permalink

  Tak. Proszę powiedzieć: co się właściwie przedawnia? Czyn, czy jego karalność?
  Mnie się zdaje, że za chwilę się okaże, ze „czynu” nie było.

  2

  0
  Odpowiedz
 • 20/10/2016 o 13:21
  Permalink

  Przypomnę, iż wyrok w pierwszej instancji zapadł już w lipcu 2014 r przed Sądem Rejonowym w Piotrkowie. Sąd I instancji umorzył postępowanie z uwagi na rzkomo niską szkodliwość czynu obu oskarżonych którym prokurator zarzucał (Leszkowi Heinzlowi, dyrektorowi OSiR-u i Grzegorzowi Ż., szefowi komisji przetargowej, pracownikowi OSiR) przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków oraz ustawienie przetargu pod konkretnego wykonawcę. Prokurator odwołał się od wyroku sądu rejonowego a w dniu 30.01.2015. Sąd Okręgowy – Sąd Odwoławczy uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd Rejonowy. W ustnym uzasadnieniu stwierdzając szereg istotnych uchybień m.in. w przedmiocie oceny stopnia społecznej szkodliwości czynu obu oskarżonych.
  Proces w sprawie zakupu przez piotrkowski OSiR Hali Balonowej wciąż trwa i nie wiadomo kiedy się zakończy (sic!). Jak powiedziała prezes sądu rejonowego w Piotrkowie sędzia Grażyna Marek bodaj w kwietniu br. biegli dostali od sądu 3 miesiące na wydanie opinii tj. do 12 maja 2016 r.
  Dzisiaj mamy 20 października 2016 r . Zapewne nie tylko ja ale chyba wszyscy internauci i nie tylko internauci chcą poznać prawdę i jak ta bulwersująca sprawa się zakończy. Akta zostały przekazane biegłym z Zakładu Technologii i Organizacji Budownictwa Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej w celu wydania opinii. Ale czy już wróciły wraz z opinia biegłych do sądu rejonowego w Piotrkowie i kiedy odbędzie się kolejna rozprawa?

  9

  0
  Odpowiedz
  • 20/10/2016 o 13:45
   Permalink

   Najważniejsza jest „data przedawnienia” karalności czynu jaka widnieje na aktach.

   5

   0
   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.