Propozycja zakazu reklamy leków bez recepty

Należy rozważyć wprowadzenie w Polsce zakazu reklamy leków dostępnych bez recepty, wyrobów medycznych oraz suplementów diety – uważa Naczelna Rada Lekarska.

Zdaniem lekarzy należy także zastanowić się, czy suplementy diety powinny być sprzedawane w aptekach.

Samorząd lekarski zwraca uwagę, że liczba reklam leków sprzedawanych bez recepty oraz suplementów diety stale rośnie. Ponadto przekaz tych reklam wielokrotnie wprowadza odbiorców w błąd, np. sugerując, że suplementy diety mają działanie podobne do leków.

Zdaniem NRL należy rozważyć wprowadzenie zakazu reklamy leków bez recepty, wyrobów medycznych i suplementów diety.

„Jeżeli wprowadzenie takich zmian musiałoby wymagać zmian przepisów prawa Unii Europejskiej, to z uwagi na wagę problemu należy niezwłocznie podjąć działania zmierzające do zmiany tych przepisów, aby dawały one państwom członkowskim prawo do wprowadzenia ograniczeń reklamy takich produktów, w tym również całkowitego zakazu reklamy kierowanej do społeczeństwa” – zaznacza NRL.

Jeśli reklama jest dopuszczona, to zdaniem lekarzy – powinna podlegać ścisłej kontroli pod kątem rzetelności przekazu i prawdziwości zawartych w niej informacji.

W ocenie NRL reklama leków, wyrobów medycznych i suplementów diety powinna być możliwa po dokonaniu rejestracji danego produktu, a nie jedynie po przedstawieniu jego zgłoszenia do obrotu. Lekarze chcą także, by reklama wyrobów medycznych i suplementów diety była poddana takim samym ograniczeniom, jak reklama leków, w szczególności w kwestii braku możliwości udziału w tych reklamach lekarzy i lekarzy dentystów.

Zdaniem NRL należy także rozważyć, czy suplementy diety powinny być sprzedawane w aptekach. „Wydaje się bowiem racjonalne, aby w aptece można było nabywać produkty i wyroby służące leczeniu lub wspomagające ten proces” – przekonują lekarze.

NRL ocenia, że w reklamach pojawiają się pseudonaukowe sformułowania sugerujące potrzebę leczenia nieistniejących w rzeczywistości chorób, przez co wprowadzają odbiorców w błąd co do oceny ich stanu zdrowia. W efekcie mogą oni podejmować niepotrzebne i nieskuteczne działania, a także ponosić zbędne wydatki.

Zdaniem lekarzy osoby samodzielnie poszukujące rozwiązania swoich problemów zdrowotnych „mogą w wyniku reklamy powziąć nieuzasadnione przekonanie, że stosują skuteczne leczenie i narazić w ten sposób na szwank zdrowie swoje i innych osób”. Samorząd zwraca także uwagę, że wygląd bohaterów części reklam sugeruje, że są oni pracownikami medycznymi, co ma na wywrzeć wrażenie, że produkt ma właściwości lecznicze.

Z przeprowadzonej przez KRRiT analizy rynku reklam produktów zdrowotnych i leków w programach telewizyjnych wynika, że od 1997 r. do 2015 r. liczba tego rodzaju reklam wzrosła blisko dwudziestokrotnie, podczas gdy ogólna liczba reklam – trzykrotnie. W 2015 r. już prawie co czwarta reklama wyemitowana w głównych stacjach telewizyjnych była przekazem handlowym produktów zdrowotnych i leków.

→ wk / Kurier PAP

20.09.2016

• foto: pixabay.com

• źródło: kurier.pap.pl

 

 

 

0
0

Jedna myśl na temat “Propozycja zakazu reklamy leków bez recepty

 • 20/09/2016 o 14:28
  Permalink

  Zakaz taki miałby niewielkie znaczenie, jeżeli idzie o edukację lub jej brak u odbiorców. Koszty reklamy byłyby przerzucone po prostu na apteki. Zamiast poprosić na przykład o drogi ibum, klient poprosi o „coś na ból’. Tylko od farmaceuty zależy wówczas to, z czym wyjdzie chory. Podaję tu przykład ibuprofenu, bo rozbieżności w cenie 1 mg substancji dochodzą do 500%. Ten, kto zna nazwę leku kosztującego w aptece 0,2 zł za 400 mg, zapłaci 0,2 zł. Inni zapłacą złotówkę i więcej.
  W aptece zawsze należy pytać, czy to, co kupujemy bez recepty, jest lekiem, czy suplementem. Firmy bardzo często wypuszczają suplement, nazywając go tak, aby kojarzył się z lekiem. Przykładem może tu być rodzina produktów zaczynających się na: „esse…”

  0

  0
  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.