Śmierć Zbigniewa Mrozińskiego

W sobotę 27 sierpnia 2016 roku po długiej i ciężkiej chorobie nowotworowej zmarł Zbigniew Mroziński. Od końca lat 80-tych był najbardziej znanym działaczem NSZZ „Solidarność” w regionie piotrkowskim.

Urodził się 17 marca 1945 roku w Piotrkowie Trybunalskim. Absolwent Technikum Mechanicznego w Koluszkach (1969 rok). Od 1970 roku pracował w Piotrkowskich Zakładach Przemysłu Sklejek. W tym przedsiębiorstwie od września 1980 roku był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Członek Konfederacji Polski Niepodległej.

W 1981 wybrany członkiem Zarządu Regionu NSZZ „S” w Piotrkowie. Po wprowadzeniu stanu wojennego był internowany w ośrodkach odosobnienia w Sieradzu, Łowiczu i Kwidzyniu do 24 sierpnia 1982 roku. Po powrocie do Piotrkowa związał się Duszpasterstwem Ludzi Pracy działającym przy kościele oo.jezuitów.  Od 1986 roku członek Tymczasowego Zarządu Regionu NSZZ „S”. Od 1987 działał w Grupie Roboczej Komisji Krajowej oraz w Ruchu Społecznym „Solidarność”. Jego apel nawołujący do wznowienia działalności NSZZ „Solidarność” wygłoszony 8 września 1988 roku w kościele oo.jezuitów komentowało Radio Wolna Europa. Miesiąc później próbował zorganizować w Piotrkowie zjazd działaczy związkowych z całego kraju.

W latach 1989-1991 członek łódzkiej partii Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe oraz współtwórca struktur w woj. piotrkowskim. W opozycji do Lecha Wałęsy. Opowiadał się za rozliczeniem winnych ofiar zbrodni komunistycznych oraz klęski gospodarczej. W 1990 roku członek Wojewódzkiej Komisji Kwalifikacyjnej dla byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa w Piotrkowie Tryb.

Od 1990 do 1994 roku był radnym miasta Piotrkowa Trybunalskiego. W latach 1997-2001 poseł na Sejm RP z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność. W 2007 roku odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jeszcze w 2013 roku, jako działacz Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” był współorganizatorem uroczystości upamiętniających mjr. Adama Trybusa ps. „Gaj”.

→ (pr)

28.08.2016

• Na zdjęciu: Z. Mroziński (drugi z prawej w drugim rzędzie) ze współpracownikami, foto: archiwum / (pr)

 

 

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.