Jakiego numeru nie wycięto prezydentowi Chojniakowi?

Pod notatką pt. „Urząd Miasta informuje – zadbajmy o tabliczki na domach” zamieszczoną w „Gazecie Trybunalskiej” 28 kwietnia br. znalazł się ciekawy komentarz.

Jego autor napisał: Najciemniej jest pod latarnia, a dokładnie na ul. Łódzkiej, posesja vis a vis kościoła „nieoznakowana” jakąkolwiek tabliczką. Prawdopodobnie jest to nr 64, ale może 64A, 64B, a może 64C?

Chojniak-tabliczka
Kliknij, aby powiększyć.

Pojechaliśmy, obejrzeliśmy, zrobiliśmy zdjęcia. Faktycznie, ani na ogrodzeniu, ani na elewacji budynku nie ma tabliczki adresowej. Art. 47b Prawa geodezyjnego i kartograficznego stanowi:

1. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

2. Na tabliczce, o której mowa w ust. 1, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości.

3. Organy jednostek samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, mogą wprowadzić obowiązek umieszczania na tabliczce, o której mowa w ust. 1, nazwy miejscowości lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego.

4. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Zaś w art. 64. Kodeksu wykroczeń jest mowa o niedopełnianiu obowiązków w zakresie tabliczek z numerem nieruchomości, nazwą ulicy lub miejscowości:

§ 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

Właścicielami nieoznaczonej od lat nieruchomości są: prezydent Piotrkowa Chojniak wraz z małżonką. I to właśnie w organie informacyjnym Urzędu Miasta -„piotrkow.pl” – znalazło się urzędnicze przypomnienie pt. „Zadbajmy o tabliczki na domach”, które, jak widać, dotyczy wszystkich, ale nie Chojniaka.

W związku z tym „Gazeta Trybunalska” informuje, że nasz wydawca, znając chciwość Chojniaka, zobowiązał się wykonać stosowny numer w promocyjnej cenie 1 PLN + VAT i wraz z fakturą bezpłatnie dostarczyć do Urzędu Miasta.

Propozycja jest związana z troską o prezydenta, bo nie chcemy, aby został ukarany grzywną w wysokości 250 PLN i doznał nieodwracalnego szoku. Oferta jest ważna do dnia 5.05.2016 r.

→ (mb)

2.05.2016

• foto: GazetaTRYBUNALSKA.pl

 

0
0

2 myśli na temat “Jakiego numeru nie wycięto prezydentowi Chojniakowi?

 • 03/05/2016 o 20:58
  Permalink

  Jak zawsze się redaktor czepia, tak dziś dowalił pięknie!
  Liczyłem na akcję wezwania SM oraz wlepienia mandatu, a tu niespodzianka. Ileż dobroci!

  1

  0
  Odpowiedz
 • 03/05/2016 o 19:42
  Permalink

  Dobre. MB niczym wytrawny bokser punktuje KCh:)

  1

  0
  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.