Przeciążona Temida

Polskie sądy należą do najbardziej obciążonych pracą w całej UE, ale mimo to czas na orzeczenie w pierwszej instancji jest u nas krótszy niż w kilkunastu innych państwach unijnych – wynika z zestawienia, które zaprezentowała w poniedziałek KE.

Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości umożliwia porównanie jakości, niezależności i skuteczności systemów wymiaru sprawiedliwości państw członkowskich.

Z raportu KE wynika, że liczba postępowań w toku utrzymuje się na stabilnym poziomie. W przypadku Polski na 100 obywateli sądy prowadziły w 2014 r. (najnowsze dane) 26 spraw. To czwarty najwyższy wynik w całej UE, gorszy mają tylko: Słowenia, Dania oraz Austria.

Z kolei czas na rozwiązanie sporu cywilnego lub handlowego w pierwszej instancji to w Polsce 200 dni (w 2014 r.) – od 2010 nieznacznie się wydłużył. Najlepsze wyniki, ok. 100 dni, odnotowały Litwa i Luksemburg, a najgorsze Malta i Włochy, gdzie na załatwienie sprawy w pierwszej instancji potrzeba było ponad 500 dni. Polska znalazła się na 12. miejscu w zestawieniu (w którym nie uwzględniono czterech krajów ze względu na brak danych).

KE uważa, że w UE poprawiła się dostępność systemów wymiaru sprawiedliwości, szczególnie w takich kwestiach, jak elektroniczne przesyłanie wniosków w sprawach drobnych roszczeń lub promowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

Gorzej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o dostępność orzeczeń w internecie i komunikację elektroniczną między sądami i stronami. Komisja postuluje podnoszenie jakości szkoleń kadr wymiaru sprawiedliwości oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w systemach zarządzania sprawami.

W raporcie zestawiono też wyniki badań postrzegania niezależności sądownictwa. Nasz kraj wypadł słabo, choć gorzej od nas zaprezentowało się jeszcze dziewięć państw unijnych. Bardzo dobrze wymiar sprawiedliwości w Polsce ocenia tylko kilka procent badanych; w miarę dobrze – mniej niż połowa ankietowanych. Ponad 40 proc. uważa, że nasze sądownictwo funkcjonuje źle.

→ Krzysztof Strzępka / wk / Kurier PAP

12.04.2016

• źródło foto: pinakoteka.zascianek.pl

• źródło: kurier.pap.pl

 

 

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.