5431 osób na podsłuchu w 2015 roku

Wobec 5673 osób złożono w 2015 r. wnioski o kontrolę operacyjną lub o kontrolę i utrwalanie rozmów. Taką informację poprzedniego prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta przyjęła we wtorek senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Przedłożona w lutym br. przez Seremeta informacja statystyczna jest wykonaniem nowelizacji ustawy o prokuraturze z 2011 r.

Wprowadzono wtedy zasadę, że Prokurator Generalny będzie przedstawiał Sejmowi i Senatowi coroczną, jawną informację o liczbie wniosków i przypadków zastosowania kontroli operacyjnej oraz o efektach sądowego i prokuratorskiego nadzoru nad tymi czynnościami (bez szczegółowych danych ani np. powodach odmowy).

We wtorek członkom senackiej komisji informację tę przedstawił zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand.

Według informacji w 2015 r. wszystkie uprawnione organy skierowały łącznie wobec 5673 osób wnioski o zarządzenie kontroli i utrwalanie rozmów lub wnioski o zarządzenie kontroli operacyjnej. Sąd zarządził kontrolę i utrwalanie rozmów lub kontrolę operacyjną wobec 5431 osób. Sąd odmówił tego wobec 20 osób, a prokurator – wobec 222 osób.

Z informacji wynika ponadto, że w 2014 r. służby chciały inwigilacji 5435 osób. Sąd odmówił zgody wobec 12 osób, a prokurator wobec 202.

Jak referował Hernand wśród przyczyn odmownych decyzji prokuratorów oraz sądów znalazły się brak podstaw prawnych czy też brak podstaw faktycznych.

Z informacji wynika ponadto, że policja w 2015 r. wnioskowała o zarządzenie kontroli operacyjnej wobec 4703 osób. Sąd zarządził kontrolę operacyjną wobec 4506 osób, a odmówił wobec 19 osób; prokurator nie wyraził zgody na wnioski o kontrolę operacyjną wobec 178 osób.

Z kolei w 2014 r. policja wnioskowała o zarządzenie kontroli operacyjnej wobec 4479 osób. Sąd odmówił tego wobec 12 osób. Prokurator nie wyraził zgody wobec 156 osób.

→ wk / Kurier PAP

5.04.2016

• foto: pixabay.com

• źródło: kurier.pap.pl

 

 

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.