Mniej oszczędzamy, więcej kupujemy i pożyczamy

Pod koniec trzeciego kwartału 2015 r. stan aktywów finansowych gospodarstw domowych wyniósł 1 719 mld zł.

Zwiększyły się realne dochody gospodarstw domowych, konsumpcja nieznacznie wzrosła, a oszczędności Polaków spadły – podał bank centralny w raporcie o sytuacji finansowej sektora gospodarstw domowych w trzecim kwartale 2015 r.

Przy zasadniczo niższych dochodach oraz nieznacznie tylko obniżonej konsumpcji, znacząco niższe okazały się oszczędności gospodarstw domowych, w tym w szczególności tzw. oszczędności dobrowolne (tj. te oszczędności, które nie wynikają z członkostwa w otwartych funduszach emerytalnych).

Stopa oszczędzania w trzecim kwartale 2015 r., po rewizji GUS i korekcie sezonowej, wyniosła 1,9 proc. i tym samym kontynuowała trend spadkowy.

O ile przed korektą dane wskazywały na systematyczny wzrost stopy oszczędzania, o tyle korekta ujawniła, że w latach 2013-2015 oszczędności sektora gospodarstw domowych były niskie, a w niektórych kwartałach nawet ujemne – zauważają analitycy NBP.

Z opublikowanej przez NBP analizy sytuacji finansowej sektora gospodarstw domowych w trzecim kwartale 2015 r. wynika, że „w analizowanym okresie realne dochody sektora gospodarstw domowych zwiększyły się o 2,7 proc. r/r oraz o 0,3 proc. kw/kw (dane odsezonowane).

Ich wzrost opierał się głównie na prowadzonej działalności gospodarczej (dochody pierwotne). Jednocześnie doszło do obniżenia tempa wzrostu dochodów z pracy najemnej, a rewizja danych przez GUS ujawniła, że proces ten trwa już od trzech kwartałów – czytamy w informacji banku centralnego.

Zarówno poprawiające się nastroje konsumenckie, jak i dane z gospodarki realnej z IV kwartału 2015 r. oraz względnie stabilne dynamiki PKB mogą wskazywać na podtrzymanie tempa wzrostu popytu konsumpcyjnego w następnych kwartałach – prognozują eksperci.

W trzecim kwartale 2015 r. gospodarstwa domowe w zasadzie nie zmieniły stanu zobowiązań w ujęciu kwartalnym, odnotowano zaniedbywalny poziom transakcji zarówno kredytów długoterminowych, jak i krótkoterminowych. Zobowiązania na koniec III kwartału 2015 r. osiągnęły stan ponad 657 mld zł, przekraczając o 5,1 proc. poziom zadłużenia sprzed roku.

Pełny raport dostępny jest na stronie internetowej NBP: > http://www.nbp.pl/publikacje/domowe/domowe_3_2015.pdf

→ amk / Kurier PAP

16.03.2016

• foto: pixabay.com

• źródło: kurier.pap.pl

 

 

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.