Piotrków – test systemu alarmowego

Wojewoda Łódzki wydał 19 lutego 2016 r. Zarządzenie Nr 52/2016 w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania.

W związku z powyższym, w celu sprawdzenia skuteczności funkcjonowania systemu alarmowego 29 lutego w Piotrkowie Trybunalskim w godzinach 1000 – 1100 przeprowadzony zostanie trening systemu, polegający na wyemitowaniu przez okres 3 min. modulowanego dźwięku syren stanowiący o ogłoszeniu alarmu oraz przez okres 3 min. ciągłego dźwięku syren będącego sygnałem odwołania alarmu, tożsamym z zakończeniem treningu.

Urządzenia sytemu alarmowego będą uruchamiane z centrali znajdującej się w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi wg harmonogramu czasowego określonego zarządzeniem.

Informację uzyskaliśmy od Jarosława Bąkowicza z Biura Prasowego piotrkowskiego UM.

→ (mb)

26.02.2016

• foto: pixabay.com0
0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.