Kierowco! Szanuj zieleń

Jak podaje TVN Warszawa stołeczna straż miejska zaostrza działania wobec kierowców parkujących samochody na trawnikach. Użytkownicy pojazdów mają być surowo karani nawet za pozostawianie aut na tzw. klepiskach, czyli miejscach, gdzie trawniki przeobraziły się w rozjeżdżone wertepy.

Problem z bezmyślnie parkującymi kierowcami dotyczy także Piotrkowa, szczególnie terenów, gdzie znajdują się osiedla mieszkaniowe. Zieleni jest tam jak na lekarstwo, a mimo to, mieszkańcy bloków wolą niszczyć skrawki trawników niż postawić samochód kilka, czy kilkanaście metrów dalej.

Wszystkim nam powinno zależeć na ochronie przestrzeni publicznej, ale skoro tak się nie dzieje, należy uruchomić działania wielokierunkowe. Oprócz karania krnąbrnych posiadaczy czterech kółek, trzeba budować zatoki parkingowe, w miarę możliwości poszerzać istniejące parkingi, tak jak ma to miejsce przy ul. Wroniej, a także zadbać o prewencję poprzez np. spotkania z dziećmi w szkołach i przedszkolach, konkursy i in. Rzecz w tym, aby parkowanie na trawnikach  było passé.

Dużą rolę powinny odegrać tu osiedlowe rady, zarządy spółdzielni mieszkaniowych, służby mundurowe, ale przede wszystkim sami obywatele, do których winno wreszcie dotrzeć, że miejska zieleń jest jedynym naturalnym filtrem mogącym zmniejszyć stężenie zapylenia powietrza nawet do 40 %.

→ (mb)

22.02.2016

• foto: GazetaTRYBUNALSKA.pl

 

 

2
0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.