Za ile urzędnicy kochają Piotrków?

15 czerwca do rąk mieszkańców Piotrkowa trafiła bezpłatna gazeta „naszemiasto.pl” zawierająca 8-stronicową wkładkę pt. „Kocham Piotrków”. W nagłówku znalazła się informacja, że partnerem dodatku był Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Wewnątrz wydawnictwa umieszczono kilkanaście, poza jednym wyjątkiem, niepodpisanych artykułów o tym, że park im. Poniatowskiego odżywa, że otwarto kąpielisko na Bugaju, że trwa budowa kompleksu rekreacyjnego, że urząd miejski bardzo dba o remonty dróg i że odbył się jakiś spacer, itp. Całość spiął wywiad z prezydentem Chojniakiem przeprowadzony przez bezimiennego rozmówcę, w którym Chojniak wyrecytował zestaw banałów, półprawd i bzdetów, które prawdopodobnie tylko w jego świadomości mają jakiekolwiek znaczenie.

Dodam, że wszystkie te doniosłe wydarzenia zostały wcześniej opisane na urzędowej witrynie „piotrkow.pl”, a także w opłacanych przez ratusz „lokalnych mediach” od „Ziemi Piotrkowskiej” począwszy, a na „Faktach Piotrkowskich skończywszy.

Mimo to, urzędnicy uznali, że wspaniałych wiadomości nigdy dosyć, tym bardziej, że Piotrków Trybunalski jest miastem smutnym, opuszczonym i zadłużonym, a cały sekret utrzymywania się Chojniaka na stanowisku prezydenta polega na wyjątkowym dbaniu o propagandę.

Warto nadmienić, że wydawcą periodyku był „Dziennik Łódzki” należący do niemieckiej spółki „Polska Press”, będącej częścią „Verlagsgruppe Passau” – koncernu prasowego wydającego tysiące tytułów w Niemczech, Czechach i Polsce. Jak więc widzimy piotrkowski urząd chętnie wspiera obcy kapitał.

A teraz konkrety. Wydanie tego niepotrzebnego nikomu pisemka kosztowało mieszkańców Piotrkowa blisko 10 tys. zł (!).

W zeszłym roku urząd wydatkował prawie 60 tys. zł na ogłoszenia, komunikaty i rubryki samorządowe, z czego blisko połowę tej kwoty skonsumowała zaprzyjaźniona z Chojniakiem redakcja „Faktów Piotrkowskich”.

Pełnie zestawienie wygląda następująco:

Agencja Wydawnicza Edytor („Ziemia Piotrkowska”) – 26.044,59 zł
(w tym rubryki samorządowe: 17.318,40 zł – kwota z umowy)

Agencja Reklamowa „Fakty” („Fakty Piotrkowskie”) – 28.326,90 zł
(w tym rubryki samorządowe: 16.924,80 zł – kwota z umowy)

Polskapresse („Dziennik Łódzki”) – 2.499,36 zł

WAM PRESS Sp. z o.o. – 1.783,50 zł

Natomiast do połowy roku 2015 z miejskiej kasy, lekką ręką, wydano już 30 tys. zł, które przepłynęły na konta:

Agencji Wydawniczej „Edytor” („Ziemia Piotrkowska”)
rubryki samorządowe – 7.084,80 zł; pozostałe ogłoszenia – 6.388,72 zł

Agencji Reklamowej „Fakty” („Fakty Piotrkowskie”)
rubryki samorządowe – 6.691,20 zł; pozostałe ogłoszenia – 7.618,85 zł

Polska Press Sp. z o.o. („Dziennik Łódzki”) – 774,90 zł (+ 9.573,95 zł)

WAM PRESS Sp. z o.o. – 492 zł

Ale to nie wszystko. Urząd miejski finansuje periodyk „Nasz Piotrków”, a także przeznacza ogromne sumy na utrzymanie Telewizji Piotrków. Przykładowo w roku 2013 na jej potrzeby wydano 305 tys. zł, a w I połowie 2014 r. ponad 170 tys. zł.

Można więc śmiało przyjąć, że roczne utrzymanie aparatu propagandowego, to co najmniej pół miliona złotych. Czy mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego mają z tego jakąś korzyść?

→ Mariusz Baryła

1.07.2015

• foto: (mb) / GazetaTrybunalska.pl

2
0

Jedna myśl na temat “Za ile urzędnicy kochają Piotrków?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.