Wniosek MOK odrzucony. Muzeum i biblioteka z tarczą

Kilka dni temu zakończyła pracę komisja konkursowa, powołana przez dyrektora Łódzkiego Domu Kultury, której zadaniem była ocena i dofinansowanie projektów artystyczno-edukacyjnych zgłoszonych przez placówki kultury z woj. łódzkiego.

Wśród 48 docenionych instytucji znalazła się piotrkowska biblioteka miejska oraz muzeum, którym przyznano po 4000 PLN na realizacje zadań przestawionych we wnioskach.

Miejski Ośrodek kultury, który aplikował o 10 000 PLN na festiwal teatrów amatorskich, dofinansowania nie otrzymał. Jak powiedział mi z-ca dyrektora ŁDK Jacek Lewkowski, komisja uznała wniosek MOK za wtórny. Ośrodek już trzeci raz starał się o dotację na tę samą imprezę. Należy dodać, że dwa poprzednie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

Pieniądze na wsparcie kultury w wys. 150 000 PLN pochodziły z budżetu Marszałka Województwa Łódzkiego.

Lista wszystkich jednostek zgłoszonych do konkursu znajduje się tutaj.

→ (mb)

13.07.2015

• foto: screen ze strony „mok.piotrkow.pl”

0
0

Jedna myśl na temat “Wniosek MOK odrzucony. Muzeum i biblioteka z tarczą

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.