Piotrkowski OSiR przechowalnią przestępcy! vol. 3

Do dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji Leszka Heinzla skierowałem wniosek i pytania:

1. Proszę o przedstawienie aktualnej umowy o pracę zawartą przez OSiR z p. Andrzejem Ziębakowskim wraz z podaniem funkcji jakie pełnił i pełni w strukturach Ośrodka.

2. Czy Panu, jako dyrektorowi placówki utrzymywanej z budżetu miasta Piotrkowa Trybunalskiego nie przeszkadza, że Andrzej Ziębakowski,
skazany prawomocnym wyrokiem w procesie karnym na szkodę gminy Piotrków nadal pracuje w podległej Panu jednostce?

3. Ile osób zatrudnionych w OSIR w Piotrkowie Trybunalskim posiada kryminalną przeszłość i było skazanych w procesach karnych? Proszę o podanie imion, nazwisk, zajmowanych stanowisk.

Kliknij, aby powiększyć.

Odpowiedź nadeszła dziś rano:

Ad.1 Żądane dane nie stanowią informacji publicznej. Nie dotyczą działalności organów władzy publicznej, zakresu wykonywanych zadań czy gospodarowaniem mieniem komunalnym. Jednocześnie informuje, iż Pan A. Z. nie pełni w strukturach jednostki żadnych funkcji.

Ad.3 Żądane dane podlegają ochronie w sposób szczególny, zgodnie bowiem z brzmieniem art.27 ust.1 ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych, dane wrażliwe, do których ustawa zaliczyła dane dotyczące skazań, podlegają ochronie i obowiązuje zakaz przetwarzania tych danych. Brak jest jednocześnie przesłanek określonych w art.27 ust.2 cytowanego wyżej przepisu umożliwiającego przetwarzanie przez jednostkę tych danych.

Ale prawdziwą perłą jest odpowiedź na pytanie nr 2:

Ad. 2  Tak, przeszkadza mi, powodując uczucie dyskomfortu, które rekompensuje sobie poczuciem spełnionego obowiązku.

O jaki obowiązek chodzi, tego Heinzel nie napisał.

→ Mariusz Baryła

16.07.2015

Historia:

Piotrkowski OSiR vol. 1
Piotrkowski OSiR vol. 2

 

 

0
0

Jedna myśl na temat “Piotrkowski OSiR przechowalnią przestępcy! vol. 3

 • 17/07/2015 o 20:02
  Permalink

  A.Z. pracuje, a nie pełni w strukturach jednostki żadnych funkcji…tzn, że co robi?? kwiatki wącha??

  0

  0
  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.