Mandat dla posła – może, ale nie musi przyjąć

Dwa lata zajęło sejmowi przygotowanie ustawy, która już w chwili głosowania, w miniony piątek, okazała się legislacyjnym bublem.

Chodzi o zmiany w prawie dające możliwość przyjęcia mandatu karnego albo uiszczenia grzywny za wykroczenia w ruchu drogowym przez prokuratora, posła, senatora, RPD, GIODO lub szefa IPN jeśli ten wyrazi na to zgodę.

Jeśli parlamentarzysta odmówi przyjęcia mandatu, wtedy „uprawnione organy będą mogły tak jak dotychczas, za pośrednictwem Prokuratora Generalnego, wystąpić z wnioskiem o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła lub senatora do odpowiedzialności”.

Teraz jest tak: prowadzący auto poseł porusza się w terenie zabudowanym z prędkością 100 km/h. Zatrzymuje go patrol i prosi o dokumenty. Parlamentarzysta pokazuje legitymację służbową i nie płacąc mandatu odjeżdża. Policja kieruje wniosek do prokuratury generalnej, a ta do marszałka sejmu, który sprawcy wykroczenia, w tej konkretnej sprawie, uchyla (lub nie uchyla) immunitet.

Po zmianach, już w chwili zatrzymania, poseł może przyjąć mandat od funkcjonariusza, ale ma, jak dotychczas, możliwość zasłonienia się immunitetem, co w konsekwencji uruchomi identyczną procedurę, jak opisano wyżej.

Uczciwy i odpowiedzialny poseł, senator czy sędzia, gdy zdarzyło mu się popełnić drogowe wykroczenie nie musiał przecież wyciągać legitymacji i wymachiwać nią przed oczami policjanta, demonstrując w ten sposób swoją wyższość, lecz pokornie przyjmował mandat i opłacał go w terminie 7 dni.

Za przyjęciem ustawy głosowało solidarnie 425 posłów, tylko przedstawiciel SLD Bogusław Wontor wstrzymał się od głosu. Taka jednomyślność zdarza się przeważnie wtedy, gdy wiadomo, że w praktyce, zmiany w prawie w żaden sposób nie zmienią pozycji tych, którzy owe prawo ustanowili.

Jestem przekonany, że gdyby pod głosowanie poddano ustawę o całkowitym zniesieniu immunitetu w sprawach dot. wykroczeń drogowych, wybrańcy narodu okazaliby większą powściągliwość w jej akceptowaniu.

→ (mb)

12.07.2015

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.